snø og is fordeles jevnt i takflaten til den smelter

Trygg vinter med NOMO® snøfanger og israsstopper på taket

Tilpasset takstein, skifertak, tretak, papptak og utvalgte platetak

NOMO® – neste generasjon sikring mot is og snøras fra skråtak

Med nye diskré NOMO® snøfanger og isstopper kan du være trygg på at snø og is holdes i ro på taket til den smelter. Snøfangeren hindrer effektivt farlige snøras og isras fra skråtak. Snøfangeren er designet for å være lite synlig på taket. Når snøen ligger i ro på takflaten unngår du skader og reparasjoner på taket.

Hverken NOMO® snøfanger og israsstopper (NOMO®) eller noen produsent av snøfangergelender i Norge har noen form for godkjenning av sine løsninger.

Byggdetaljblad fra SINTEF Byggforsk (525.931 Snøfangere) beskriver i all hovedsak hvordan ulike typer snøfangergelender skal festes til taket.

Byggdetaljbladet omtaler også prinsippet for NOMO®.

Byggdetaljebladet er ingen som helst form for godkjenning av hverken NOMO® eller gelender.

Det arbeides med å skape en europeisk standard for snøfangere.

Om denne standarden var ferdig (publisert) ville produsenter kunne teste sine produkter ved eksempelvis:

 • Sintef Byggforsk
 • Sveriges tekniska forsknings och provningsinstitut (nå Rise eller www.ri.se)
 • Andre godkjente testinstitusjoner i andre europeiske land

Hvis testene blir godkjent kan en produsent CE-merke sine produkter.

CE-merkingen bekrefter at byggevaren (snøfangeren) er fremstilt og kontrollert i overensstemmelse med en harmonisert produktstandard eller et europeisk bedømmelsesdokument.

Når du bruker NOMO® du ha et snøfangergelender nederst på taket.

Denne uttalelsen er grunnløs.”

Med NOMO® trenger du ikke ha snøfangergelender nederst på taket.

Hvis du monterer NOMO® i kombinasjon med et snøfangergelender nederst på taket fører det til at du som huseier bidrar til å øke dine kostnader, metallvekten og derav klimagassutslippet.

MILJØEKSEMPEL
Med et unødvendig snøfangergelender må du ha så mye ekstra og unødvendig stål på taket ditt:
Bergen 80 kg. stål
Fredrikstad 80 kg. stål
Kristiansand 120 kg. stål
FORKLARING, GÅ TIL =>
PRODUKTSAMMENLIGNING

Svar: Ja.

NOMO® snøfanger og israsstopper (www.snofanger.no eller www.nomo.no) er testet ved:

 • SP Sveriges Tekniska Forsknings- och Provningsinstitut (Rise Research Institutes of Sweden https://www.ri.se)
 • Sintef Byggforsk, Norge https://www.sintef.no

NOMO® oppfyller alle krav som norsk tilsynsynsmyndighet – Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) måtte stille for snøfangere for skråtak.

Montør er ansvarlig for at det monteres riktig antall NOMO® på takflaten som oppgis i kalkulatoren.

Monteres det for få deIer gjelder ikke garanti.

Er du i tvil om beregningen for ditt tak hjelper vi deg gjerne.

Slik svarer Boverket i Sverige (som har samme funksjon som Direktoratet for byggkvalitet i Norge):

“Det er ingenting i Boverkets byggeforskrifter som begrenser bruken av verneinnretninger mot fallende is og snø avhengig av byggets fasadehøyde. Setter du opp en verneinnretning skal den kunne håndtere det som den kan forventes å bli utsatt for. Samme type beskyttelse kan benyttes, dersom det er hensiktsmessig, uavhengig av om fasade høyden er 2 meter eller 20 meter.”

I det svenske Boverkets byggregler er det kun krav til når det brukes (monteres) beskyttelsesanordninger for å hindre snø og is fra å rase ned fra et tak og skade mennesker.

Hva beskyttelsesanordningen (snøfangeren) heter har ingen betydning.

Byggteknisk forskrift § 10-3(2) TEK17 – Direktoratet for byggkvalitet: Byggverk skal sikres slik at is og snø ikke kan falle ned på steder hvor personer og husdyr kan oppholde seg.

Hensikten med bestemmelsen er å sikre at ras fra tak ikke skal skade personer og husdyr. Snø og is skal ikke medføre fare for ras på områder der personer og husdyr normalt oppholder seg. Dette omfatter alt areal som ligger inntil byggverket, slik som vei, fortau og utearealer. Det gjelder også balkonger og terrasser som ikke er avsperret. I området rundt en bygning må en anta at personer kan oppholde seg og barn leke, så lenge området ikke er fysisk avsperret.

Du kan kjøpe NOMO® snøfanger og israsstopper ved å sende oss en forespørsel.  Enten du er arkitekt, byggfirma, blikkenslager, privat, eiendomsforvalter, boligsameie eller byggevarebutikk hjelper vi deg.

Vi sender til ønsket adresse eller byggeplass i Norge.

Send din forespørsel fra vårt kontaktskjema. I forespørselen behøver vi å vite følgende informasjon om takflaten som skal sikres:

 • modell takstein, skifer, tretak, papptak eller platetak
 • takform (se ulike takformer med bilde i NOMO® Kalkulator)
 • takflatens lengde eller angi antall takstein eller skifer
 • avstand takskjegg-møne i meter eller angi antall takstein eller skifer
 • takvinkel – du kan måle takvinkel med “mobilapp” eller digital vater
 • snølast – takets plassering i meter over havnivå – snølast på mark for alle kommuner er oppgitt i NOMO® Kalkulator.

Du finner informasjon i målsatte hustegninger. Er du ikke usikker på type taktekking kan du sende oss et bilde for identifisering.

Velg i NOMO® Kalkulator© type takstein eller takskifer, takform, takflatens lengde, avstand takskjegg-møne, takvinkel og snølast. Du får så oppgitt hvilken modell snøfanger som kan brukes, antall som skal monteres på takflaten og grafisk forslag til leggemønster. Montør er ansvarlig for at det monteres riktig antall NOMO® på takflaten som oppgis i kalkulatoren. Monteres det for få deIer gjelder ikke garanti.

Som bruker av NOMO® Kalkulator får du oppgitt metallvekt, antall takstein på takflaten og lekteavstand. Kalkulatoren beregner en takflate om gangen.

Det er avgjørende at lektingen av taket er gjort etter produsentenes anvisning for at snøfangeren skal passe. Beregningen er din dokumentasjon og kan lastes ned i utskriftsvennlig PDF. Dokumentasjonen tilfredstiller oppdaterte krav per 1.1.2022 i avhendingsloven. Dokumentasjon sikrer verdien på boligen ved kjøp og salg. Les mer om fordeler og mulighet for å lagre dokumentasjon i skyen med boligmappa.no. Takvinkel, snølast og type taktekking avgjør hvor mange snøfangere som skal monteres på takflaten og hvilken modell NOMO® du skal bruke.

Har du en eldre takstein som ligner på en av taksteinene som NOMO® er tilpasset til bes du ta kontakt med oss for å avklare om det er mulighet for at NOMO® likevel kan benyttes. Du finner oversikt over alle modeller takstein i tegl og betong, lapp, firkant og rektangulær skifertak i NOMO® Kalkulator.

NOMO® Kalkulator beregner ikke for takvinkler større enn 45 grader for flate taksteiner og 50 grader for steiner med krum.

Grunnen til at du ikke får beregnet antall for ditt tak er at takvinkelen er for stor. For å gjøre en beregning må du kontakte oss. Vi hjelper deg med rett beregning i forhold til din spesifikke takflate / takflater.

Har du spørsmål om beregning og montering på andre taktekkinger kan du sende oss en forespørsel.

Se FAQ for svar på flere spørsmål

10 fordeler med NOMO®

 • Konkurransedyktig pris
 • Snø og is ligger i ro på taket til den smelter
 • Diskré og nøytral design – knapt synlig på taket
 • Enkel å montere på takstein uten verktøy eller tilleggsmaterialer
 • Ingen nødvendig sliping i takstein og skifer ved montering
 • Enkel beregning av behov i NOMO® Kalkulator
 • Digital dokumentasjon rustet for ny avhendingslov 1.1.2022
 • Sparer miljøet – under halve transportvekten versus snøfangergelender
 • Sparer miljøet – under halve klimagassutslippet versus snøfangergelender
 • Produksjon i henhold til ISO 14001, ISO 9001 og ISO 45001
<strong>Snøfangergelender tar opp snølasten nederst på taket ved bærende vegg.<br>NOMO<sup>®</sup> fordeler snølasten jevnt i takflaten.</strong>

Snøfangergelender tar opp snølasten nederst på taket ved bærende vegg.
NOMO® fordeler snølasten jevnt i takflaten.

NOMO® tryggest på funksjon

Med NOMO® snøfanger får ikke snø- og islaget mulighet til å gli på takflaten. Dermed unnvikes brekkasje på takstein eller takskifer. Dette oppstår når snø is glir og komprimeres på takflaten eller raser ned fra taket.

Andre typiske skader som forhindres med NOMO® er vannlekkasje til undertak, skade på takrenner, skade på luftehatter, takvindu og takbeslag.

NOMO® Zeta montert på dobbelkrum takstein

Verktøyfri montering

NOMO® er enkel og rask å montere på takstein uten verktøy eller tilleggsmaterialer. Snøfangeren hektes i bakkant av taksteinen og klemmes på plass av overliggende takstein.

NOMO® Snøfanger er tilpasset mange kjente modeller takstein og typer takskifer i markedet. Du finner utvalget i NOMO® Kalkulator. Med unik tilpasning til skifer og taksteinens form slipper du å slipe ved montering. Når du sliper reduseres taksteinens bruddstyrke. På den måten forhindres fare for knusing av takstein og lekkasje til undertaket.

Snøfangergelender derimot krever innfesting til taksperren med spesifikt dimensjonerte skruer. Derved gjøres hull i undertaket som er takets tettesjikt. For å montere snøfangergelender på takstein må du ha vinkelsliper, skruemaskin, måleutstyr og innfestingsbord til taksperre. I tillegg må du ha riktig dimensjonerte skruer for innfesting til taksperre og vite konsollavstand. Hvor mange konsoller du trenger avhenger av snølasten der bygget ligger i terrenget. Du må også vite hvor mange rader med gelender som kreves montert oppover takflaten. Ved snøfangergelender kreves sliping i takstein. Dermed endres sertifiseringen (bruddstyrke og vanntetthet) til takstein. Dette er to av kriteriene i norsk standard – betongstein NS-EN490, teglstein NS-EN1304.

Beregn behov selv

Beregn behov av snøfangere for takstein og skifer direkte i nettleseren på PC, nettbrett eller smarttelefon.

Få leggemønster

Få vist grafisk leggemønster for den definerte takflaten du skal sikre.

NOMO® Kalkulator - beregn behov av snøfangere for en takflate

Din dokumentasjon for proff og privat

Lagre din beregning i PDF som din dokumetasjon for Boligmappa, ref. ny avhendingslov gjeldene fra 1.1.2022.

Beregner antall takstein og lekteavstand

Når du beregner ditt behov med NOMO® får du også vite antall takstein og lekteavstand på den definerte takflaten.

Takskifer

NOMO® Zeta er tilpasset alle vanlige typer av skifertakstein. Eksempel støtter NOMO® alle rektangulær-, firkant- og dråpeskifer fra Altaskifer.

SE MONTERINGSVIDEO

Flat takstein

NOMO® Zeta og NOMO® Beta er tilpasset betong- og tegltakstein i flat format som ikke har fals i bakkant. Eksempel på modeller er Skarpnes flat, Bender Carisma, BMI Minster og BMI Evo.

SE MONTERINGSVIDEO

Enkelkrum takstein

NOMO® Zeta og NOMO® Beta er tilpasset betong- og tegltakstein i enkeltkrum format som ikke har fals i bakkant. Eksempel på modeller er Skarpnes enkelkrum, Bender Exklusiv, Koramic Sinus, Koramic Pottelberg 451 og BMI Dantegl.

SE MONTERINGSVIDEO

Falset takstein

NOMO® Zeta er tilpasset flere tegltakstein med enkelkrum og flat profil som har fals i bakkant. Eksempel på modeller er BMI KDN, BMI Nova, BMI Hollander-V, Koramic Pottelberg 44, Koramic VHV Vario, Koramic Madura og Skarpnes Melodie.

SE MONTERINGSVIDEO

Dobbelkrum takstein

NOMO® Zeta og NOMO® Beta er tilpasset betong- og tegltakstein i dobbelkrum format som ikke har fals i bakkant. Eksempel på modeller er Skarpnes dobbelkrum, Bender Palema og Zanda dobbelkrum.

SE MONTERINGSVIDEO

Shingel, tretak, platetak

NOMO® Zeta er tilpasset taktekkinger med flat profil. Kontakt oss for veiledning om egnet snøfangerløsning.

Se FAQ for svar på ofte stilte spørsmål