Your address will show here +12 34 56 78

NOMO® snøfanger - neste generasjon snøfanger

Tilpasset takstein, skifertak, tretak, papptak og utvalgte platetak.


Med nye diskré NOMO® snøfanger kan du være trygg på at is og snø holdes i ro på taket til den smelter. Snøfangeren gir deg trygghet mot snøras og isras fra taket. Skade på taktekking, personer og eiendom hindres effektivt. NOMO® krever ingen skruer eller innfestingsbord til taksperren ved bruk på takstein. Derfor gjøres ingen hull i undertaket ved montering som er takets tettesjikt.

ENKEL MONTERING

NOMO® snøfanger er unikt tilpasset taksteinens form, slik at du ikke trenger å bruke unødvendig tid og kostnader på å slipe taksteinen ved montering. Montering av snøfangeren krever ikke verktøy, materialer eller festemidler som innfestingsbord eller skruer når det monteres på nye eller eksisterende tak med takstein som NOMO® er tilpasset til.

NOMO® hektes til bakkanten av taksteinen og klemmes på plass av overliggende takstein. Snøfangeren kan også enkelt ettermonteres på takstein når den ikke er festet til taket med skrue eller stormklips.

9 fordeler med NOMO®

1. Konkurransedyktig pris

2. Snø og is ligger i ro på taket til den smelter


3. Diskré – knapt synlig på taket


4. Enkel å montere på takstein uten verktøy eller tilleggsmaterialer som skruer og innfestingsbord


5. Ingen nødvendig sliping i takstein ved montering


6. Enkel beregning av behov i NOMO® Kalkulator


7. Sparer miljøet – under halve metallvekten sammenlignet med snøfangergelender


8. Under halvparten av klimagassutslippet sammenlignet med snøfangergelender


9. Produksjon i henhold til ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001 og EN 1090-1

Se produktsammenligning for nærmere detaljer om fordeler

  • Text Hover

Med NOMO® Kalkulator kan du beregne ditt behov

Priseksempel for å sikre taket med NOMO®

Eksempel: Takflaten som skal sikres har en lengde på 12 meter, avstand mellom takfot til møne er 6 meter, takvinkel er 45 grader og boligen ligger i Bergen, Fredrikstad eller Kristiansand. Taket er tekket med takstein.

  • Text Hover

NOMO® SNØFANGER

  • NOMO® snøfanger

SNØFANGERGELENDER

  • Snøfangergelender (gitter eller rør)

Bergen

> NOMO® pris – 65 %
> Snøfangergelender pris – 100 % (dette eksemplet viser en forskjell på 35% som indikerer ca. 1/3 høyere pris)
> Bergen, snølast 2,0 kN/m2
> Veiledende priser fra byggevarehus 2019

Fredrikstad

> NOMO® pris – 92 %
> Snøfangergelender pris – 100 % (dette eksemplet viser en forskjell på 8%)
> Fredrikstad, snølast 2,5 kN/m2
> Veiledende priser fra byggevarehus 2019

Kristiansand

> NOMO® pris – 95 %
> Snøfangergelender pris – 100 % (dette eksemplet viser en forskjell på 5%)
> Kristiansand, snølast 4,0 kN/m2
> Veiledende priser fra byggevarehus 2019

Lover og regler

Byggteknisk forskrift § 10-3(2): “Byggverk skal sikres slik at is og snø ikke kan falle ned på steder hvor personer og husdyr kan oppholde seg.”

Grannelova § 4: “Ingen må byggja såleis at takdrop eller snøras fell ned på granneeigedom til skade eller ulempe for grannen.

 

Lokale politivedtekter kan også omhandle forhold vedrørende sikring mot takras.

 

  • Text Hover