snø og is fordeles jevnt i takflaten til den smelter

Trygg vinter med NOMO® snøfanger og israsstopper på taket

Tilpasset takstein, skifertak, Ardogres takflis, tretak, papptak og utvalgte platetak

NOMO® – neste generasjon sikring mot is og snøras fra taket

Med nye diskré NOMO® snøfanger og isstopper kan du være trygg på at snø og is holdes i ro på taket til den smelter. Snøfangeren hindrer effektivt farlige snøras og isras fra skråtak. Snøfangeren er designet for å være lite synlig på taket. Når snøen ligger i ro på takflaten unngår du skader og reparasjoner på taket.

Hverken NOMO® snøfanger og israsstopper (NOMO®) eller noen produsent av snøfangergelender i Norge har noen form for godkjenning av sine løsninger.

Byggdetaljblad fra SINTEF Byggforsk (525.931 Snøfangere) beskriver i all hovedsak hvordan ulike typer snøfangergelender skal festes til taket.

Byggdetaljbladet omtaler også prinsippet for NOMO®.

Byggdetaljebladet er ingen som helst form for godkjenning av hverken NOMO® eller gelender.

Det arbeides med å skape en europeisk standard for snøfangere.

Om denne standarden var ferdig (publisert) ville produsenter kunne teste sine produkter ved eksempelvis:

 • Sintef Byggforsk
 • Sveriges tekniska forsknings och provningsinstitut (nå Rise eller www.ri.se)
 • Andre godkjente testinstitusjoner i andre europeiske land

Hvis testene blir godkjent kan en produsent CE-merke sine produkter.

CE-merkingen bekrefter at byggevaren (snøfangeren) er fremstilt og kontrollert i overensstemmelse med en harmonisert produktstandard eller et europeisk bedømmelsesdokument.

Når du bruker NOMO® du ha et snøfangergelender nederst på taket.

Denne uttalelsen er grunnløs.”

Med NOMO® trenger du ikke ha snøfangergelender nederst på taket.

Hvis du monterer NOMO® i kombinasjon med et snøfangergelender nederst på taket fører det til at du som huseier bidrar til å øke dine kostnader, metallvekten og derav klimagassutslippet.

MILJØEKSEMPEL
Med et unødvendig snøfangergelender må du ha så mye ekstra og unødvendig stål på taket ditt:
Bergen 80 kg. stål
Fredrikstad 80 kg. stål
Kristiansand 120 kg. stål
FORKLARING, GÅ TIL =>
PRODUKTSAMMENLIGNING

Svar: Ja.

NOMO® snøfanger og israsstopper (www.snofanger.no eller www.nomo.no) er testet ved:

 • SP Sveriges Tekniska Forsknings- och Provningsinstitut (Rise Research Institutes of Sweden https://www.ri.se)
 • Sintef Byggforsk, Norge https://www.sintef.no

NOMO® oppfyller alle krav som norsk tilsynsynsmyndighet – Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) måtte stille for snøfangere for skråtak.

Montør er ansvarlig for at det monteres riktig antall NOMO® på takflaten som oppgis i kalkulatoren.

Monteres det for få deIer gjelder ikke garanti.

Er du i tvil om beregningen for ditt tak hjelper vi deg gjerne.

Slik svarer Boverket i Sverige (som har samme funksjon som Direktoratet for byggkvalitet i Norge):

“Det er ingenting i Boverkets byggeforskrifter som begrenser bruken av verneinnretninger mot fallende is og snø avhengig av byggets fasadehøyde. Setter du opp en verneinnretning skal den kunne håndtere det som den kan forventes å bli utsatt for. Samme type beskyttelse kan benyttes, dersom det er hensiktsmessig, uavhengig av om fasade høyden er 2 meter eller 20 meter.”

I det svenske Boverkets byggregler er det kun krav til når det brukes (monteres) beskyttelsesanordninger for å hindre snø og is fra å rase ned fra et tak og skade mennesker.

Hva beskyttelsesanordningen (snøfangeren) heter har ingen betydning.

Byggteknisk forskrift § 10-3(2) TEK17 – Direktoratet for byggkvalitet: Byggverk skal sikres slik at is og snø ikke kan falle ned på steder hvor personer og husdyr kan oppholde seg.

Hensikten med bestemmelsen er å sikre at ras fra tak ikke skal skade personer og husdyr. Snø og is skal ikke medføre fare for ras på områder der personer og husdyr normalt oppholder seg. Dette omfatter alt areal som ligger inntil byggverket, slik som vei, fortau og utearealer. Det gjelder også balkonger og terrasser som ikke er avsperret. I området rundt en bygning må en anta at personer kan oppholde seg og barn leke, så lenge området ikke er fysisk avsperret.

Du kan kjøpe NOMO® snøfanger og israsstopper ved å sende oss en forespørsel.  Enten du er arkitekt, byggfirma, blikkenslager, privat, eiendomsforvalter, boligsameie eller byggevarebutikk hjelper vi deg.

Vi sender til ønsket adresse eller byggeplass i Norge.

Send din forespørsel fra vårt kontaktskjema. I forespørselen behøver vi å vite følgende informasjon om takflaten som skal sikres:

 • modell takstein, skifer, tretak, papptak eller platetak
 • takform (se ulike takformer med bilde i NOMO® Kalkulator)
 • takflatens lengde eller angi antall takstein eller skifer
 • avstand takskjegg-møne i meter eller angi antall takstein eller skifer
 • takvinkel – du kan måle takvinkel med “mobilapp” eller digital vater
 • snølast – takets plassering i meter over havnivå – snølast på mark for alle kommuner er oppgitt i NOMO® Kalkulator.

Du finner informasjon i målsatte hustegninger. Er du ikke usikker på type taktekking kan du sende oss et bilde for identifisering.

Velg i NOMO® Kalkulator© type takstein eller takskifer, takform, takflatens lengde, avstand takskjegg-møne, takvinkel og snølast. Du får så oppgitt hvilken modell snøfanger som kan brukes, antall som skal monteres på takflaten og grafisk forslag til leggemønster. Montør er ansvarlig for at det monteres riktig antall NOMO® på takflaten som oppgis i kalkulatoren. Monteres det for få deIer gjelder ikke garanti.

Som bruker av NOMO® Kalkulator får du oppgitt metallvekt, antall takstein på takflaten og lekteavstand. Kalkulatoren beregner en takflate om gangen.

Det er avgjørende at lektingen av taket er gjort etter produsentenes anvisning for at snøfangeren skal passe. Beregningen er din dokumentasjon og kan lastes ned i utskriftsvennlig PDF. Dokumentasjonen tilfredstiller oppdaterte krav per 1.1.2022 i avhendingsloven. Dokumentasjon sikrer verdien på boligen ved kjøp og salg. Les mer om fordeler og mulighet for å lagre dokumentasjon i skyen med boligmappa.no. Takvinkel, snølast og type taktekking avgjør hvor mange snøfangere som skal monteres på takflaten og hvilken modell NOMO® du skal bruke.

Har du en eldre takstein som ligner på en av taksteinene som NOMO® er tilpasset til bes du ta kontakt med oss for å avklare om det er mulighet for at NOMO® likevel kan benyttes. Du finner oversikt over alle modeller takstein i tegl og betong, lapp, firkant og rektangulær skifertak i NOMO® Kalkulator.

NOMO® Kalkulator beregner ikke for takvinkler større enn 45 grader for flate taksteiner og 50 grader for steiner med krum.

Grunnen til at du ikke får beregnet antall for ditt tak er at takvinkelen er for stor. For å gjøre en beregning må du kontakte oss. Vi hjelper deg med rett beregning i forhold til din spesifikke takflate / takflater.

Har du spørsmål om beregning og montering på andre taktekkinger kan du sende oss en forespørsel.

Se FAQ for svar på flere spørsmål

NOMO® fordeler snølasten jevnt i takflaten

Snøfangergelender tar opp snølasten med langsående gitter/rør

Tryggest funksjon

Med NOMO® snøfanger får ikke snø- og islaget mulighet til å gli på takflaten. Dermed unnvikes brekkasje på takstein.

Andre typiske skader fra is- og snøras som forhindres med NOMO® er vanninntrengning til undertak, skade på takrenner, luftehatter, takvindu og takbeslag.

NOMO® Zeta

Unik innfesting til taksteinen

SE VIDEO HVOR VI SAMMENLIGNER MONTERING AV NOMO® MED SNØFANGERGELENDER

Ingen sliping i takstein

NOMO® Beta og NOMO® Zeta er tilpasset betong- og tegltakstein i dobbelkrum format som ikke har fals i bakkant. Eksempel på modeller er Skarpnes dobbelkrum, Bender Palema og Zanda dobbelkrum. Du finner oversikt over alle modeller som NOMO® er tilpasset til i NOMO® Kalkulator.

SE MONTERINGSVIDEO

Verktøyfri montering

NOMO® er enkel og rask å montere på takstein uten verktøy eller tilleggsmaterialer. Snøfangeren hektes i bakkant av taksteinen og klemmes på plass av overliggende takstein.

NOMO® Snøfanger er tilpasset mange kjente modeller takstein i markedet. Du finner utvalget i NOMO® Kalkulator. Med unik tilpasning til skifer og taksteinens form slipper du å slipe ved montering. Når du sliper reduseres taksteinens bruddstyrke. På den måten forhindres fare for knusing av takstein og lekkasje til undertaket.

Snøfangergelender derimot krever innfesting til taksperren med spesifikt dimensjonerte skruer. Derved gjøres hull i undertaket som er takets tettesjikt. For å montere snøfangergelender på takstein må du ha vinkelsliper, skruemaskin, måleutstyr og innfestingsbord til taksperre. I tillegg må du ha riktig dimensjonerte skruer for innfesting til taksperre og vite konsollavstand. Hvor mange konsoller du trenger avhenger av snølasten der bygget ligger i terrenget. Du må også vite hvor mange rader med gelender som kreves montert oppover takflaten. Ved snøfangergelender kreves sliping i takstein. Dermed endres blant annet sertifiseringen til bruddstyrke for takstein. Dette er to av kriteriene i norsk-europeisk standard – betongstein NS-EN490, teglstein NS-EN1304.

Takskifer

NOMO® Zeta er tilpasset alle vanlige typer av takskifer. Eksempel støtter NOMO® alle rektangulær-, firkant- og dråpeskifer fra Altaskifer, Ottaskifer, Vossaskifer, Liskifer og Fåvangskifer.

SE EGEN SIDE OM SKIFERTAK

SE MONTERINGSVIDEO

Flat takstein

NOMO® Zeta og NOMO® Beta er tilpasset betong- og tegltakstein i flat format som ikke har fals i bakkant. Eksempel på modeller er Skarpnes flat, Benders Carisma, BMI Minster og BMI Evo.

SE MONTERINGSVIDEO

Enkelkrum takstein

NOMO® Zeta og NOMO® Beta er tilpasset betong- og tegltakstein i enkelkrum format som ikke har fals i bakkant. Eksempel på modeller er Skarpnes enkelkrum, Bender Exklusiv, Randers tegl RT 806, Koramic Pottelberg 451 og BMI Dantegl.

SE MONTERINGSVIDEO

Falset takstein

NOMO® Zeta er tilpasset flere tegltakstein med enkelkrum og flat profil som har fals i bakkant. Eksempel på modeller er BMI KDN, BMI Nova, BMI Hollander-V, Koramic Pottelberg 44, Koramic VHV Vario, Koramic Madura og Skarpnes Melodie.

SE MONTERINGSVIDEO

Dobbelkrum takstein

NOMO® Zeta og NOMO® Beta er tilpasset betong- og tegltakstein i dobbelkrum format som ikke har fals i bakkant. Eksempel på modeller er Skarpnes dobbelkrum, Benders Palema og BMI Zanda dobbelkrum.

SE MONTERINGSVIDEO

Ardogres takflis, shingel, tretak, platetak

NOMO® Zeta er tilpasset taktekkinger med flat profil. Kontakt oss for veiledning om egnet snøfangerløsning.

SE EGEN SIDE OM ARDOGRES

BEREGN BEHOV MED NOMO® KALKULATOR

Boligens servicehefte for takets dokumentasjon
Beregn behov selv

Beregn behov av snøfangere for takstein og skifer direkte i nettleseren på PC, nettbrett eller smarttelefon.

Få leggemønster

Få vist grafisk leggemønster for den definerte takflaten du skal sikre.

NOMO® Kalkulator - beregn behov av snøfangere for en takflate

Din dokumentasjon for proff og privat

Lagre din beregning i PDF som din dokumetasjon for Boligmappa, ref. ny avhendingslov gjeldene fra 1.1.2022.

Beregner antall takstein og lekteavstand

Når du beregner ditt behov med NOMO® får du også vite antall takstein og lekteavstand på den definerte takflaten.

Hvor enkelt er det å montere snøfanger?

NOMO® snø- og israsstopper er unikt tilpasset taksteinens form. Snøfangeren hektes til bakkanten av taksteinen og klemmes på plass av overliggende takstein. Snøfangeren kan også enkelt ettermonteres. Du trenger heller ikke verktøy eller skruer for montering på takstein som NOMO® er tilpasset til.

Snøfangergelender skal monteres over bærende vegg. Det vil si to eller tre steinrader opp fra første steinrad nederst ved takrennen. Snøfangerkonsollene er ikke tilpasset taksteinen og krever derfor sliping av opp til fire punkter per konsoll. Dette svekker bruddstyrken på taksteinen og endrer den sertifiserte bruddstyrken. Hvert snøfangergelenderkonsoll skal ta opp raslast på 500 kilo. Dermed overføres deler av lasten til taksteinene som konsollene hviler på. Dette kan lede til knust takstein og vannindrivning til undertaket.

Snøfangergelender skaper bruddanvisning i snø- og islaget. Snø- og islaget nedenfor gelender løsner og faller til bakken. Mennesker, husdyr og eiendom kan bli skadet. Samtidig komprimeres snø- og islaget på gelenderets overside. Den overliggende snøen utøver et trykk mot den nedenforliggende snøen. Til slutt er det den indre friksjonen i snøen som blir det svake punktet. Dette fører til at den overliggende snøen som raser på takflaten glir over den pakkede snøen nedenfor, over snøfangergelenderet og ned på bakken. Se produktsammenligning for mer informasjon.

NOMO® er utviklet for å ta vare på husets femte fasade
Tilpasset mange ulike modeller takstein i tegl og betong
Se utvalget av takstein og beregn behov for tak med takstein i NOMO® Kalkulator

10 fordeler med NOMO® snøfanger og israsstopper for takstein

 • Konkurransedyktig pris
 • Snø og is ligger i ro på taket til den smelter
 • Diskré og nøytral design – knapt synlig på taket
 • Enkel å montere på takstein uten verktøy eller tilleggsmaterialer
 • Ingen nødvendig sliping i takstein og skifer ved montering
 • Enkel beregning av behov i NOMO® Kalkulator
 • Digital dokumentasjon rustet for ny avhendingslov 1.1.2022
 • Sparer miljøet – under halve transportvekten versus snøfangergelender
 • Sparer miljøet – under halve klimagassutslippet versus snøfangergelender
 • Produksjon i henhold til ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001 og NS-EN 1090-1
PRODUKTSAMMENLIGNING MED SNØFANGERGELENDER
Se FAQ for svar på ofte stilte spørsmål om snøfanger for takstein
Se våre referansebilder der NOMO® er brukt med takstein
Kontakt oss hvis du har spørsmål eller ønsker tilbud