Your address will show here +12 34 56 78

PRODUKTSAMMENLIGNING

For å gi deg oversikt over forskjeller i montering, funksjon, miljø og pris, har vi skapt en produktsammenligning for takstein mellom tradisjonelle snøfangergelender med gitter eller rør og NOMO® snøfanger.

 • NOMO® snøfanger
 • Snøfangergelender, 2 stk. konsoll, gitter, skruer, innfestingsbord

1. Pris

Eksempel: Takflaten som skal sikres har en lengde på 12 meter, avstand mellom takfot til møne er 6 meter, takvinkel er 45 grader og boligen ligger i Bergen, Fredrikstad eller Kristiansand. Taket er tekket med takstein.

 • Text Hover
Sammenligning ref. SS 831335:2017

Prisene er veiledende utsalgspris ekskl. frakt og mva. i norske kroner. 

For nøyaktige priser, kontakt din lokale byggevarehandel.

Bergen

NOMO® pris – 65 %
Snøfangergelender pris 100 %
(en forskjell på 35% dvs. ca. 1/3 høyere pris)
Bergen snølast 2,0 kN/m2

Fredrikstad

NOMO® pris – 92 %
Snøfangergelender pris 100 %
(en forskjell på 8 %)
Fredrikstad snølast 2,5 kN/m2

Kristiansand

NOMO® pris – 95 %
Snøfangergelender pris 100 %
(en forskjell på 5 %)
Kristiansand snølast 4,0 kN/m2

2. Miljø

Eksempel: Takflaten som skal sikres har en lengde på 12 meter, avstand mellom takfot til møne er 6 meter, takvinkel er 45 grader og boligen ligger i Bergen, Fredrikstad eller Kristiansand.

 • Text Hover

Sammenligning ref. SS 831335:2017

Hvert valg av byggevareprodukter du gjør som forbruker påvirker miljøet på forskjellige måter. Dette gjelder selvsagt også valg av snøfangere til tak.

NOMO® snøfanger har betydelig lavere miljøeffekt med hensyn til metallvekt enn tradisjonelle snøfangere med gitter eller rør.

Miljøsammenligningen forutsetter at produksjon og transport av råmaterialet har lik miljøpåvirkning.

Snøfangergelender har i gjennomsnitt for dette taket og alle snølaster i Skandinavia ca. 280 % eller større metallvekt/klimapåvirkning enn NOMO® snøfanger.

Ved hjelp av NOMO® Kalkulator får du automatisk vite metallvekten for NOMO® snøfanger.

Bergen

NOMO® metallvekt - 18 kg
Snøfangergelender metallvekt - 80 kg
Snølast Bergen 2,0 kN/m2

Fredrikstad

NOMO® metallvekt - 23 kg
Snøfangergelender metallvekt - 80 kg
Snølast Fredrikstad 2,5 kN/m2

Kristiansand

NOMO® metallvekt - 35 kg
Snøfangergelender metallvekt - 120 kg
Snølast Kristiansand 4,0 kN/m2

3a. Funksjon -  hvordan ligger snøen på taket

NOMO® snøfanger

NOMO® er designet ut fra prinsippet om at snølasten tas opp der den forekommer, dvs. over hele taket. Snøfangeren fungerer slik at snøen forblir på taket til den smelter. Dermed unngås at takstein knuses når snø og is glir langs taket. Dette unngår også skade på luftehatter og takvinduer.

 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover

Bildeeksempel: NOMO® Alpha snøfanger, glasert falset takstein, takvinkel 40 grader, avstand takfot til møne 9 meter, snølast 4,5 kN/m2.

 • Text Hover

Snøfangergelender

 • Ras av snø på tak med snøfangergelender

Snøfangergelender er utformet ut fra prinsippet om at snølasten (raskraften) tas opp langs rør eller profilerte gitter. Bildeeksempler nedenfor viser at snøen presses mot snøfangergelenderet og blir godt komprimert. Samtidig presses snøflaten fremover og over konsollene og brekkers løs. Den overliggende snøen utøver et trykk mot den nedenforliggende snøen. Til slutt er det den indre friksjonen i snøen som blir det svake punktet. Dette fører til at den overliggende snøen som raser på takflaten glir over den pakkede snøen nedenfor, over snøfangergelenderet og ned på bakken. I tillegg kan is presses under selve snøfangergelenderet. Istapper / -spyd kan dannes.

 • Takras på tak med snøfangergelender
 • Takras på tak med snøfangergelender
 • Takras på tak med snøfangergelender

3b. Funksjon -  hvordan smelter snøen på taket

NOMO® snøfanger

Snøen smelter nedenfra og opp langs taket. Dermed oppstår ikke vanntrykk mot taksteinene. Muligheten for at vann presses bak takstein og renner ned på undertaket er derved minimert.

 • Snøsmelting på tak med NOMO® snøfanger

NOMO® snøfanger monteres alltid fra nederste rad takstein og smelter uten å skape brudd i snøtekket som kan rase fra taket og ned til bakken og skade personer eller eiendom.

 • NOMO® Beta - snøsmelting ved takfoten

Bildeeksempel: NOMO® Beta snøfanger montert ved takfoten der smeltevann smelter ned i takrennen.

 • Text Hover

Snøfangergelender

Snøen trykkes sammen og blir presset mot snøfangergelenderet. Den overliggende snøen utøver et trykk mot den sammentrykkede snøen nedenfor.

 • Takras på tak med snøfangergelender

Samtidig varmes takflaten og snøfangergelenderet opp. Da vil snø og is smelte til vann og våt snø ved takfoten. Derigjennom skapes et vanntrykk mot taksteinene og mulighet for at vann trykkes inn under takstein og ned til undertaket.

 • Is, sørpe og vann ved takfoten

Ved bruk av tradisjonelle snøfangere kan snø og is nedenfor snøfangergelenderet brytes løs som bildene nedenfor viser. Detta kan skyldes at snøfangere ikke er montert på første rad takstein, men lenger opp på takflaten. Når snøfangergelenderet varmes opp bidrar det til å skape brudd i snø- og istekket.

 • Text Hover
 • Text Hover

4a. Montering- antall takstein å slipe og trykk mot takstein

Eksempel: Takflaten som skal sikres er tekket med takstein og har en lengde på 12 meter, avstand mellom takfot til møne er 6 meter, takvinkel er 45 grader og boligen ligger i Bergen, Fredrikstad eller Kristiansand.

 • Text Hover
Sammenligning ref. SS 831335:2017

Bergen

NOMO® antall takstein å slipe - 0
Snøfangergelender antall takstein å slipe - 78
Bergen, snølast 2,0 kN/m2

Fredrikstad

NOMO® antall takstein å slipe - 0
Snøfangergelender antall takstein å slipe - 78
Fredrikstad, snølast 2,5 kN/m2

Kristiansand

NOMO® antall takstein å slipe - 0
Snøfangergelender antal takstein å slipe - 117
Kristiansand, snølast 4,0 kN/m2

NOMO® snøfanger

Med NOMO® snøfanger slipper du å slipe takstein ved montering. NOMO® Alpha og NOMO® Zeta er unikt tilpasset taksteinens form. Dette reduserer faren for knust takstein og dermed risiko for vanngjennomtrengning ned til undertaket.
Lavt trykk gjennom fordeling av snølast i takflaten og unik tilpasning til taksteinen, i kombinasjon med at du ikke behøver slipe og derved svekke taksteinens bruddstyrke, betyr at bruk av NOMO® aldri kan knuse taksteinen.

 

 • NOMO® Alpha snøfanger tilpasset falsen på takstein
 • Text Hover
 • Text Hover

Snøfangergelender

Tradisjonelle snøfangere krever ofte sliping av takstein for å kunne monteres riktig da det ikke er noe unik tilpasning til taksteinen.

 

 • Snøfangergelender på falset takstein, tillatt last 500 kg, ref. Byggdetaljer 525.931
 • Sliping av takstein med konsoll
Sliping svekker taksteinen og det kan føre til at taksteiner knuses når snølast trykker mot takstein der snøfangergelender er montert.

 

 • Knust takstein som følge av stort trykk overført fra snøfangerkonsoll
 • Knust takstein som følge av stort trykk overført fra snøfangerkonsoll
 • Knust takstein som følge av stort trykk overført fra snøfangerkonsoll
 • Knust takstein som følge av stort trykk overført fra snøfangerkonsoll
 • Knust takstein som følge av stort trykk overført fra snøfangerkonsoll
 • Text Hover
For å unngå knusing av takstein lages det i Mellom-Europa egne imiterte takstein i aluminium hvor snøfangerkonsollet festes. Dette er en metode som sikrer at knusing av takstein ikke skal forekomme.

Kraften som et snøfangerkonsoll for et gitter eller rørgelender skal kunne ta opp er 500 kg, ref. Byggdetaljer 525.931.
Den samlede kraften fra snøfanger (konsoll) som trykker ned mot underliggende takstein i prosent jamført med NOMO® snøfanger er vist nedenfor.

NOMO® BETA

----------------
2%
----------------

NOMO® ZETA

----------------
14%
----------------

Snøfangergelender

----------------
100%
----------------

4b. Montering - antall deler å montere

Eksempel: Takflaten som skal sikres er tekket med takstein og har en lengde på 12 meter, avstand mellom takfot til møne er 6 meter, takvinkel er 45 grader og boligen ligger i Bergen, Fredrikstad eller Kristiansand.

 • Text Hover

Sammenligning ref. SS 831335:2017

Bergen

NOMO® Beta antall deler å montere - 75
Snøfangergelender antall deler å montere - 202
Bergen, snølast 2.0 kN/m2

Fredrikstad

NOMO® Zeta antall deler å montere - 92
Snøfangergelender antall deler å montere - 202
Fredrikstad, snølast 2.5 kN/m2

Kristiansand

NOMO® Zeta antall deler å montere - 144
Snøfangergelender antall deler å montere - 303
Kristiansand, snølast 4,0 kN/m2

NOMO® snøfanger

NOMO® snøfanger består av like deler og krever ikke verktøy for montering på takstein. 

 • NOMO® snøfanger

Snøfangergelender

Snøfangergelender som vist på bildet består av flere ulike deler; Gittergelender, konsoll og skruer. I tillegg kreves skruer for montering av langsgående plank/bord 36 x148 mm til sperrene/takstolene.

 • Snøfangergelender

4c. Montering - antall hull i undertak/tettesjikt med skrue

Eksempel: Takflaten som skal sikres er tekket med takstein og har en lengde på 12 meter, avstand mellom takfot til møne er 6 meter, takvinkel er 45 grader og du bor i Bergen, Fredrikstad eller Kristiansand.

 • Text Hover

Sammenligning ref. SS 831335:2017

NOMO® snøfanger

NOMO® monteres uten å lage hull i taket med skruer. NOMO® hektes i bakkant av taksteinen og klemmes fast av overliggende takstein. Snøfangeren kan enkelt ettermonteres forutsatt at taksteinen ikke er festet til taket med stormklips.

Snøfangergelender

Snøfangergelender monteres ved å feste konsoller som holder rør eller gitter till ett innfestingsbord. Innfestingsbordet festes så med treskruer gjennom undertaket og ned i taksperrene.

 

Bergen

NOMO® antall hull i undertak/tettesjikt med skrue 0
Snøfangergelender antall hull i undertak/tettesjikt med skrue 80
Bergen, snølast 2,0 kN/m2

Fredrikstad

NOMO® antall hull i undertak/tettesjikt med skrue 0
Snøfangergelender antall hull i undertak/tettesjikt med skrue 80
Fredrikstad, snølast 2,5 kN/m2

Kristiansand

NOMO® antall hull i undertak/tettesjikt med skrue 0
Snøfangegelender antall hull i undertak/tettesjikt med skrue 120
Kristiansand, snølast 4,0 kN/m2