NOMO® snøfanger alle produkter: NOMO® Alpha NG NOMO® Beta og NOMO® Zeta

NOMO® snøfanger og israsstopper

Snøfanger alle deler: lobas gitter gelender, 2 konsoller, innfestingsbord, innfestingsskruer til taksperren og til innfestingsbord

Snøfangergelender, snøfangerkonsoll, plank for innfesting til taksperre, skruer for innfesting i plank, skruer for innfesting til taksperre

1. PRISSAMMENLIGNING

SAMMENLIGNING REF. SS 831335:2017

Eksempel: Takflaten som skal sikres har en lengde på 12 meter, avstand mellom takfot til møne er 6 meter og takvinkel er 45 grader.

Boligen ligger i Bergen, Fredrikstad eller Kristiansand.

Taket er tekket med takstein.

Prisene er veiledende utsalgspris uten frakt og moms

Bergen

NOMO® pris 65%
Snøfangergelender pris 100%

Snølast 2,0 kN/m2
Fredrikstad

NOMO® pris 92%
Snøfangergelender pris 100%

Snølast 2,5 kN/m2
Kristiansand

NOMO® pris 95%
Snøfangergelender pris 100%

Snølast 4,0 kN/m2

2a. FUNKSJON
hvordan snø og is holdes på taket

2a. NOMO® SNØFANGER

NOMO® er designet for å ta opp raslasten fra is og snø på tak (snølasten) i hele takflaten. På den måten unngås skade på takstein, takskifer, luftehatter, takvindu, takbeslag, takrenner og fare for taklekkasje.

2a. Snøfangergelender

Snøfangergelender er utformet ut fra prinsippet om at snølasten (raskraften) tas opp langs rør eller profilerte gitter. Bilder nedenfor viser at snøen presses mot snøfangergelenderet og blir godt komprimert. Samtidig presses snøflaten fremover og over konsollene og brekker løs. Den overliggende snøen utøver et trykk mot den nedenforliggende snøen. Til slutt er det den indre friksjonen i snøen som blir det svake punktet. Dette fører til at den overliggende snøen som raser på takflaten glir over den pakkede snøen nedenfor, over snøfangergelenderet og ned på bakken. I tillegg kan is og snø presses over og under snøfangergelenderet. Istapper og isspyd kan dannes.

Bilde uten snø på tak - viser at NOMO® snøfanger og israsstopper er lite synlig og bevarer det historiske bygget - Berg fengsel Vestfold, Statsbygg
uten snø på tak med lite synlig NOMO® snøfanger teglstein falset

takras-isras og istapper på tak med snøfangergelender
snøfangergelender kirke snøras frak taket med takstein modell BMI KDN
snøfangergelender kirke snøras frak taket med takstein modell BMI KDN
skifertak-dråpeskifer-gelender-gitter-lobas-takras-snøras-tak
skifertak-dråpeskifer-gelender-gitter-lobas-takras-snøras-tak
takras-hus-takstein-snøras-snøfangergelender
takras-hus-takstein-snøras-snøfangergelender
snøras-snøfangergelender-takras
snøras-snøfangergelender-takras
skiveskred snøras takras snøfangergelender livsfare
skiveskred snøras takras snøfangergelender livsfare
garasje takras snøras takstein snøfangergelender
garasje takras snøras takstein snøfangergelender
garasje takras snøras betongtakstein
garasje takras snøras betongtakstein

2b. FUNKSJON
hvordan smelter snø og is fra taket

2b. NOMO® SNØFANGER

Snøen smelter nedenfra og opp langs taket. Dermed oppstår ikke sammentrykking av snølaget som gir vanntrykk mot taksteinene. Muligheten for at vann presses mellom over- og underliggende takstein og renner ned på undertaket vil ikke oppstå.

NOMO® snøfanger monteres alltid fra nederste rad takstein. Det betyr at hele takflaten er sikret. Snøen smelter uten å skape brudd i snødekket. På den måten hindres effektivt skade på personer og eiendom.

Hvordan holdes snø trygt på takflaten? NOMO® snøfanger vs. snøfangergelender

Snøsmelting ved takfoten

2b. SNØFANGERGELENDER

Snøen trykkes sammen og blir presset mot snøfangergelenderet som er montert på bærende vegg, vanligvis på tredje steinrad ved takfot. Den overliggende snøen påfører et trykk mot den komprimerte snøen som ligger nedenfor.

Samtidig varmes takflaten og snøfangergelenderet opp. Snø og is vil da smelte til vann ved takfoten. Derved skapes et vanntrykk mot taksteinene. Vann trykkes inn under takstein og ned til undertaket.

Overgang mellom uisolert og isolert tak ved takfot

Ved bruk av snøfangergelender kan snø og is nedenfor gelenderet brytes løs som bildene viser. Når snøfangergelenderet soloppvarmes bidrar det til å skape brudd i snø- og islaget. Dette skyldes at snøfangeren ikke er montert på første rad takstein, men vanligvis på tredje steinrad fra takfoten. Det betyr at nederste del av taket ikke har rassikring.

3. MILJØSAMMENLIGNING

Byggsektoren står for 40% av verdens samlede klimagassutslipp (kilde Statsbygg). Hvert valg av byggevareprodukter du gjør som forbruker påvirker miljøet på forskjellige måter. Dette gjelder selvsagt også valg av snøfangere til tak.

Snøfangergelender har ca. 280% høyere metallvekt/klimapåvirkning enn NOMO®. Miljøsammenligningen forutsetter at produksjon og transport av råmaterialet har lik miljøpåvirkning. Ved hjelp av NOMO® Kalkulator får du automatisk vite metallvekten for NOMO® snøfanger og isstopper.

SAMMENLIGNING REF. SS 831335:2017

Eksempel: Takflaten som skal sikres har en lengde på 12 meter, avstand mellom takfot til møne er 6 meter og takvinkel er 45 grader.

Boligen ligger i Bergen, Fredrikstad eller Kristiansand.

Taket er tekket med takstein.

Bergen
metallvekt

NOMO® 22 kg
Snøfangergelender 80 kg

Snølast 2,0 kN/m2
Fredrikstad
metallvekt

NOMO® 28 kg
Snøfangergelender 80 kg

Snølast 2,5 kN/m2
Kristiansand
metallvekt

NOMO® 45 kg
Snøfangergelender 120 kg

Snølast 4,0 kN/m2

4a. Montering
antall takstein å slipe og trykk mot takstein

Sammenligning ref. SS 831335:2017

Eksempel: Takflaten som skal sikres har en lengde på 12 meter, avstand mellom takfot til møne er 6 meter og takvinkel er 45 grader.

Boligen ligger i Bergen, Fredrikstad eller Kristiansand.

Taket er tekket med takstein.

Bergen

NOMO® 0 stk.
Snøfangergelender 78 stk.

Snølast 2,0 kN/m2
antall takstein å slipe

Fredrikstad

NOMO® 0 stk.
Snøfangergelender 78 stk.

Snølast 2,5 kN/m2
antall takstein å slipe
Krisitansand

NOMO® 0 stk.
Snøfangergelender 117 stk.

Snølast 4,0 kN/m2
antall takstein å slipe

4a. NOMO® snøfanger

Med NOMO® slipper du å slipe takstein og skifer ved montering. NOMO® Alpha NG og NOMO® Zeta er unikt tilpasset taksteinens form. Dette reduserer faren for knust takstein og dermed risiko for vanngjennomtrengning til undertaket. NOMO® har et lav trykk mot taksteinen fordi den fordeler snølasten i hele takflaten. Det vil si den vil aldri kunne knuse takstein.

NOMO® - unikt tilpasset taksteinen

NOMO® – unikt tilpasset taksteinen

4a. Snøfangergelender

Snøfangergelender-konsoll krever sliping av takstein for å kunne monteres riktig da det ikke er unik tilpasning til taksteinen.

Sliping svekker taksteinen. Dette uavhengig om en forhandler eller du selv sliper spor i taksteinen. Det kan føre til at taksteiner knuses når snølast trykker mot takstein der konsollet er montert. Ved å slipe i taksteinen endres den sertifiserte bruddstyrken og tettefunksjonen. Dermed påvirkes sertifiseringen (bruddstyrke og vanntetthet) til taksteinen som er to av kriteriene i norsk standard – betongstein NS-EN490teglstein NS-EN1304

For å unngå knusing av takstein lages det i Mellom-Europa egne imiterte takstein i aluminium med snøfangergelender-konsollet integrert. Dette er en korrekt metode som sikrer at knusing av takstein ikke skal forekomme. Samtidig bevares tettefunksjonen og vannlekkasje til undertaket unngås.

Snøfangergelenderkonsoll i aluminium
Den samlede kraften som et snøfangergelender-konsoll skal klare er 500 kg, ref. Byggdetaljer 525.931. Den samlede kraften fra snøfangergelender-konsoll som trykker ned mot underliggende takstein i prosent jamført med NOMO® snøfanger ser du nedenfor.
NOMO® Beta

2 %

overføring av trykk mot takstein
NOMO® Zeta

14 %

overføring av trykk mot takstein
Snøfangergelender

100 %

overføring av trykk mot takstein

4b. MONTERING
antall deler å montere

4b. NOMO® snøfanger

NOMO® snøfanger består av like deler og krever ikke verktøy for montering på takstein. Med NOMO® Kalkulator får du vite hvor mange deler som skal monteres på takflaten.

NOMO® snøfanger alle produkter: NOMO® Alpha NG NOMO® Beta og NOMO® Zeta
NOMO® Alpha NG, NOMO® Beta og NOMO® Zeta

4b. Snøfangergelender

Snøfangergelender som vist på bildet består av flere ulike deler; Gittergelender, konsoll og skruer. I tillegg kreves skruer for montering av langsgående plank/bord 36 x148 mm til sperrene/takstolene. Ytterlige nødvendig verktøy og dokumentasjon som kreves ved montering er beskrevet i FAQ – montering av gitter/rør snøfangergelender, godkjenning- og monteringsinformasjon?.

Snøfanger alle deler: lobas gitter gelender, 2 konsoller, innfestingsbord, innfestingsskruer til taksperren og til innfestingsbord
Snøfangergelender med nødvendige deler
Sammenligning ref. SS 831335:2017

Eksempel: Takflaten som skal sikres har en lengde på 12 meter, avstand mellom takfot til møne er 6 meter og takvinkel er 45 grader.

Boligen ligger i Bergen, Fredrikstad eller Kristiansand.

Taket er tekket med takstein.

Bergen

NOMO® Beta 75 deler
Snøfangergelender 202 deler

Snølast 2,0 kN/m2
antall deler å montere
Fredrikstad

NOMO® Zeta 92 deler
Snøfangergelender 202 deler

Snølast 2,5 kN/m2
antall deler å montere
Kristiansand

NOMO® Zeta 144 deler
Snøfangergelender 303 deler

Snølast 4,0 kN/m2
antall deler å montere

4c. MONTERING
antall hull i undertak/tettesjikt med skrue

4c. NOMO® snøfanger

NOMO® monteres uten å lage hull i taket med skruer. NOMO® hektes i bakkant av taksteinen og klemmes fast av overliggende takstein. Snøfangeren kan enkelt ettermonteres forutsatt at taksteinen ikke er festet til taket med stormklips.

4c. SNØFANGERGELENDER

Når snøfangergelender monteres lages det hull i undertaket som er takets tettesjikt. Planken som holder snøfangerkonsoller festes med skruer bores gjennom undertaket og festes i taksperrene.

Sammenligning ref. SS 831335:2017

Eksempel: Takflaten som skal sikres har en lengde på 12 meter, avstand mellom takfot til møne er 6 meter og takvinkel er 45 grader.

Boligen ligger i Bergen, Fredrikstad eller Kristiansand.

Taket er tekket med takstein.

Bergen

NOMO® 0 hull
Snøfangergelender 80 hull

Snølast 2,0 kN/m2
antall hull i undertak
Fredrikstad

NOMO® 0 hull
Snøfangergelender 80 hull

Snølast 2,5 kN/m2
antall hull i undertak
Kristiansand

NOMO® 0 hull
Snøfangergelender 120 hull

Snølast 4,0 kN/m2
antall hull i undertak