Your address will show here +12 34 56 78
Referanser

 

 

referanseprosjekt vernet bygning

Taket ble totalrenovert våren 2019 med gjenbruk av gammel flat Fredrikstad tegltakstein på gavelsidene med NOMO® Beta snøfanger. Øvrige takflater ble erstattet med Koramic Pottelberg 44 tegltakstein med NOMO® Zeta snøfanger.

referanseprosjekt vernet bygning

Statsbygg renoverte høsten 2015 taket med svart falset teglstein og som snøfangersystem er NOMO® Alpha benyttet. Legg merke til at NOMO® fordeler raskraften i hele takflaten. Ved dette ligger snøen i ro på taket til den smelter. Admis, også kalt 'Det hvite hus', ble bygget år 1830 som bolig for overbirkedommeren i Jarlsberg grevskap. Berg fengsel ligger på gården Søndre Berg, en del av Jarlsberg hovedgård. Under 2. verdenskrig ble det anlagt konsentrasjonsleir og er i dag brukt som kretsfengsel.

referanseprosjekt fra barneskole

Her ble det benyttet NOMO® Alpha snøfanger. Samlet vekt for å sikre skolen er ca. 80 kg metallvekt. Med konkurrerende løsning (snøfangergelender) ville metallvekten vært ca. 1010 kg. Det utgjør ca. 12,6 ganger metallvekten sammenlignet med NOMO® Alpha, eller 1260 % mer vekt. Ved å velge NOMO® Alpha reduseres miljøbelastningen og energiforbruket for å utvinne malm fra gruve og fremstilling av stål. Monteringen var enklere og raskere, uten behov for saging i taksteinen, bruk av festebord og uten å gjøre hull i undertaket.

referanseprosjekt med NOMO® Alpha

Opprinnelig var det montert tradisjonelle snøfangergelender. Dette krevde saging i taksteinen. Etter en vinter var flere takstein knust som ledet til vannlekkasje til undertaket. Tradisjonelle snøfangergelender ble deretter fjernet og erstattet med NOMO® Alpha som er unikt tilpasset taksteinen og følgelig ikke krever saging i takstein.

referanseprosjekt arkitekttegnede boliger

NOMO® Beta snøfanger montert på dobbelkrum takstein. Totalt ble det i byggetrinnet tegnet 7 ulike hustyper fordelt på 19 eneboliger. Legg merke til at NOMO® smelter inn i takets design ved å knapt være synlig.