Your address will show here +12 34 56 78

Referanser

Vannkunsten Bispevika, Oslo

For dette prosjektet valgte arkitektene å kle tak og fasade med norske skiferheller i ulike formater som gir et unikt preg. NOMO® Zeta snøfanger i skifergrå utførelse er benyttet på totalt 9 bygninger prosjektet består av. Dimensjonering av snøfangersystemet er gjort av Caneias AS i samarbeid med Norconsult og AF Gruppen.Vannkunsten er et av Bjørvikas mest særegne boligprosjekter. I de ni byggene er så og si ingen av leilighetene like. Noen går over to plan, med en takhøyde på hele 7 meter i deler av leiligheten. Andre har privat utgang til vannkanten fra balkongen, med egen kajakkplass på bryggen.

Prinsen kino, Trondheim

På Prinsen Kino i Trondheim ble taket renovert med gjenbruk av gammel enkelkrum ufalset takstein på gavlsidene og ny ufalset enkelkrum takstein på langsidene. NOMO® Beta i teglrød ble benyttet som snøfangerløsning.Trondheim Kino ble opprettet i 1918 som følge av at Stortinget fem år før ga kommunestyrene rett til å gi konsesjoner for kinodrift.Trondheim kommune overtok det da privateide Verdensteateret på Circus-tomta i Prinsens gate, som tidligere hadde vært Nordens største kino med 1150 sitteplasser, og dets direktør Hans Kunig ble da den første kommunale kinobestyrer. Kinosenteret har blitt ombygd i flere omganger og Prinsen Kino framstår i dag som et moderne kinosenter med åtte saler.

Oslo kommune, murbygning

Taket ble totalrenovert våren 2019 med gjenbruk av gammel flat Fredrikstad tegltakstein på gavelsidene med NOMO® Beta snøfanger. Øvrige takflater ble erstattet med Koramic Pottelberg 44 tegltakstein med NOMO® Zeta snøfanger.Theodor Henrichsens Sjømandshjem var aldershjem for sjømenn fra 1905 til 1995, i dag kommunal omsorgsbolig.

Statsbygg, vernet bygning

Statsbygg renoverte høsten 2015 taket med svart falset teglstein og som snøfangersystem er NOMO® Alpha benyttet. Legg merke til at NOMO® fordeler raskraften i hele takflaten. Ved dette ligger snøen i ro på taket til den smelter.Admis, også kalt 'Det hvite hus', ble bygget år 1830 som bolig for overbirkedommeren i Jarlsberg grevskap. Berg fengsel ligger på gården Søndre Berg, en del av Jarlsberg hovedgård. Under 2. verdenskrig ble det anlagt konsentrasjonsleir og er i dag brukt som kretsfengsel.

barneskole med flat takstein

Her ble det benyttet NOMO® Alpha snøfanger. Samlet vekt for å sikre skolen er ca. 80 kg metallvekt. Med konkurrerende løsning (snøfangergelender) ville metallvekten vært ca. 1010 kg. Det utgjør ca. 12,6 ganger metallvekten sammenlignet med NOMO® Alpha, eller 1260 % mer vekt.Ved å velge NOMO® Alpha reduseres miljøbelastningen og energiforbruket for å utvinne malm fra gruve og fremstilling av stål. Monteringen var enklere og raskere, uten behov for saging i taksteinen, bruk av festebord og uten å gjøre hull i undertaket.

Utskifting av snøfangergelender, montering av NOMO® Alpha

Opprinnelig var det montert tradisjonelle snøfangergelender. Dette krevde saging i taksteinen. Etter en vinter var flere takstein knust som ledet til vannlekkasje til undertaket.Tradisjonelle snøfangergelender ble deretter fjernet og erstattet med NOMO® Alpha som er unikt tilpasset taksteinen og følgelig ikke krever sliping i takstein.

referanseprosjekt arkitekttegnede boliger

NOMO® Beta snøfanger montert på dobbelkrum takstein. Totalt ble det i byggetrinnet tegnet 7 ulike hustyper fordelt på 19 eneboliger. Legg merke til at NOMO® smelter inn i takets design ved å knapt være synlig.