snø og is fordeles jevnt i takflaten til den smelter

NOMO® snøfanger og israsstopper for skifertak

Tilpasset takskifer, takstein, Ardogres takflis, tretak, papptak og utvalgte platetak

Passer for firkantskifer, dråpeskifer og rektangulærskifer

NOMO® – neste generasjon sikring mot is og snøras fra skifertak

Med nye diskré NOMO® snøfanger og israsstopper kan du være trygg på at snø og is holdes i ro på taket til den smelter. Snøfangeren hindrer effektivt farlige snøras og isras fra skifertak. NOMO® er designet for å være lite synlig på taket. Når snøen ligger i ro på takflaten unngår du at raskreftene fra snø og is skader taket. Det årlige vedlikeholdsbehovet minimeres. Livslengden økes sammenlignet med tradisjonelle gitter/rør snøfangergelender.

Monteringen gjøres enkelt og raskt. Med NOMO® slipper du å kappe noe bort av skifersteinene ved montering. Dermed ender du ikke verdien av et tilnærmet evigvarende produkt. Takskiferen har dermed uendret gjenbruksverdi.

Snøfangergelender tar opp snølasten med langsgående rør/gitter
NOMO® fordeler snølasten jevnt i takflaten

NOMO® tryggest på funksjon

Med NOMO® snøfanger får ikke snø- og islaget mulighet til å gli på takflaten. Dermed unnvikes brekkasje på takskifer. Andre typiske skader fra is- og snøras som forhindres med NOMO® er vanninntrengning til undertak, skade på takrenner, luftehatter, takvindu og takbeslag.

Med snøfangergelender glir snø og is og komprimeres på takflaten. Det vil si river ut eller brekker enkelte skiferstein. I tillegg komprimeres snø og is mot snøfangergelender. Når snø og is komprimerer og smelter ovenfor snøfangergelenderet øker vanntrykket. Dermed presses vannet til undertaket som er tettesjiktet.

NOMO® ZETA MONTERT PÅ ALTA FIRKANTSKIFER
kapping av dråpeskifer for montering av snøfangerkonsoll

SE VIDEO SOM SAMMENLIGNER SLIPING AV SKIFER SOM KREVES MED SNØFANGERGELENDER OG NOMO®

Enkel montering for takskifer

NOMO® er enkel og rask å montere på skifertak. Snøfangeren festes til undertaket.

NOMO® Snøfanger er tilpasset de mest brukte skifertypene i Norge som rektangulærskifer, firkantskifer og dråpeskifer. Med unik tilpasning til skiferen slipper du å slipe i skiferen for montering som sparer deg for monteringstid. I tillegg endrer du ikke gjenbruksverdien av skiferen. Beregning av behov gjøres enkelt med NOMO® Kalkulator for alle snølaster i Norge. I kalkulatoren finner du oversikt over tilpassede typer takskifer.

Snøfangergelender krever at det må kappes i to skiferplater for hvert snøfangergelenderkonsoll. Dermed endres gjenbruksverdien av et tilnærmet evigvarende naturprodukt. En eventuell sertifisering endres. Det vil si det motsatte av sirkulærøkonomi. Snøfangerglender krever at det festet til taksperren med spesifikt dimensjonerte skruer. Derved gjøres hull i undertaket som er takets tettesjikt. Du må også vite snøfangergelenderkonsollavstand og hvor mange konsoller du trenger. Du må også vite hvor mange rader med gelender som kreves montert oppover takflaten. For å montere snøfangergelender på skifertak må du ha vinkelsliper, skruemaskin, måleutstyr og innfestingsbord til taksperre.

Utrivning/brekkasje av takskifer

Med NOMO® snø- og israsstopper får snø- og islaget ligge på takflaten uten å bevege seg til den smelter. NOMO® utsetter derfor ikke innfestingen av takskiferen for raskrefter. Dette gir deg som huseier forutsigbarhet og gir taket lang levetid. Det er ikke behov for årlig ettersyn og skifte ut utrevne takskifer.

Med snøfangergelender får is og snølaget bevege seg på takflaten. Utvalgte skiferplater utsettes dermed for raskraft. Raskreftene som da oppstår kan medføre utrivning og brekkasje av takskifer. Raskrefter kan skade luftehatter, takvinduer og takrenner.

10 fordeler med NOMO®på skifertak

 • Konkurransedyktig pris
 • Snø og is ligger i ro på taket til den smelter
 • Diskré design – knapt synlig på taket
 • Enkel og rask å montere
 • Ingen nødvendig sliping i skifer ved montering
 • Enkel beregning av behov i NOMO® Kalkulator
 • Digital dokumentasjon rustet for ny avhendingslov 1.1.2022
 • Sparer miljøet – under halve transportvekten versus snøfangergelender
 • Sparer miljøet – under halve klimagassutslippet versus snøfangergelender
 • Produksjon i henhold til ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001 og NS-EN 1090-1

Produktsammenlig med NOMO®versus snøfangergelender

Beregn behov selv

Beregn behov av snøfangere for skifertak direkte i nettleseren på PC, nettbrett eller smarttelefon.

Få leggemønster

Få vist grafisk leggemønster for den definerte takflaten du skal sikre.

NOMO® Kalkulator - beregn behov av snøfangere for en takflate

NOMO® er utviklet for å ta vare på husets femte fasade
Tilpasset takskifer fra norske produsenter
Beregn behov for ditt skifertak med NOMO® Kalkulator
Firkantskifer

NOMO® Zeta er tilpasset firkantskifer og passer til:

 • 13 x 13 tommer
 • 15 x 15 tommer
 • 18 x 18 tommer
 • 21 x 21 tommer
 • 24 x 24 tommer

SE MONTERINGSVIDEO

Lapp-/dråpeskifer

NOMO® Delta er tilpasset lapp-/dråpeskifer og passer til:

 • 8 x 14 tommer
 • 10 x 16 tommer
 • 12 x 18 tommer

SE MONTERINGSVIDEO

Lapp-/dråpeskifer

NOMO® Zeta er tilpasset lapp-/dråpeskifer og passer til:

 • 8 x 14 tommer
 • 10 x 16 tommer
 • 12 x 18 tommer

SE MONTERINGSVIDEO

Firkantskifer/
Ruteheller

NOMO® Delta er tilpasset ruteheller/firkantskifer og passer til:

 • 13 x 13 tommer
 • 15 x 15 tommer
 • 18 x 18 tommer
 • 21 x 21 tommer
 • 24 x 24 tommer

SE MONTERINGSVIDEO

Rektangulærskifer

NOMO® Zeta er tilpasset rektangulærskifer og passer til:

 • 16 x 10 tommer
 • 18 x 12 tommer

SE MONTERINGSVIDEO

Se FAQ for svar på ofte stilte spørsmål
Se våre referansebilder der NOMO® er brukt på skifertak
Kontakt oss hvis du har spørsmål eller ønsker tilbud