FAQ

Svar på ofte stilte spørsmål om NOMO® snøfanger og israsstopper

Du kan kjøpe NOMO® snøfanger og israsstopper ved å sende oss en forespørsel.  Enten du er arkitekt, byggfirma, blikkenslager, privat, eiendomsforvalter, boligsameie eller byggevarebutikk hjelper vi deg.

Vi sender til ønsket adresse eller byggeplass i Norge.

Send din forespørsel fra vårt kontaktskjema. I forespørselen behøver vi å vite følgende informasjon om takflaten som skal sikres:

 • modell takstein, skifer, tretak, papptak eller platetak
 • takform (se ulike takformer med bilde NOMO® Kalkulator.
 • takflatens lengde eller angi antall takstein eller skifer
 • avstand takskjegg-møne i meter eller angi antall takstein eller skifer
 • takvinkel – du kan måle takvinkel med “mobilapp” eller digital vater
 • snølast – takets plassering i meter over havnivå – snølast på mark for alle kommuner er oppgitt i NOMO® Kalkulator.

Du finner informasjon i målsatte hustegninger. Er du ikke usikker på type taktekking kan du sende bilde for identifisering.

 • NOMO® Alpha NG – standard farger er teglrød, svart og grå.
 • NOMO® Beta – standard farger er teglrød, svart og varmforsinket grå.
 • NOMO® Zeta – standard farger er teglrød, svart og grå.

NOMO® kan leveres i andre farger ved forespørsel.

NOMO® Beta snøfanger og israsstopper i teglrød farge

NOMO® Beta teglrød

NOMO® Beta snøfanger og israsstopper i svart farge

NOMO® Beta sort

NOMO® Beta snøfanger og israsstopper i galvanisert grå

NOMO® Beta grå

NOMO® Zeta snøfanger og isstopper - teglrød farge

NOMO® Zeta teglrød

NOMO® Zeta snøfanger og isstopper - svart farge

NOMO® Zeta sort

NOMO® Zeta snøfanger og isstopper - grå farge

NOMO® Zeta grå

NOMO® Zeta snøfanger og isstopper - teglrød farge

NOMO® Alpha NG teglrød

NOMO® Alpha NG snøfanger og isstopper - svart farge

NOMO® Alpha NG svart

NOMO® Alpha NG snøfanger og isstopper - grå farge

NOMO® Alpha NG grå

NOMO® snøfanger er designet ut fra prinsippet at raskreftene tas opp der de oppstår, det vil si i hele takflaten. Slik snøfangersystemet fungerer ligger snø og is i ro på taket til den smelter. NOMO® forhindrer derved at brekkasje oppstår i forbindelse med at snø og is på taket siger eller glir nedover taket og at islaget presser, slår og brekker i stykker takstein. Ved å holde snøen i ro på taket unngås også skader på takhatter, takvindu og takbeslag. Når snøen ligger jevnt fordelt bidrar den også til å redusere varmetap fra takflatene. I smeltefase hvor snø omdannes til vann vil snøen smelte jevnt fra takfot til møne. NOMO® er ikke godkjent som festepunkt for fallsikring.

Se hvordan NOMO® snøfanger fungerer i tre ulike faser; med snø, under snøsmelting og uten snø.

fase b - med snø på taket, NOMO® Beta snøfanger og isstopper

fase b - snøsmelting, NOMO® Beta snøfanger og isstopper

fase c - uten snø på tak, NOMO® Beta snøfanger og isstopper

Trygg vinter med NOMO® snøfanger på taket vs. snøfangergelender / hvordan snø og is sikres på taket

Velg i NOMO® Kalkulator type takstein eller takskifer, takform, takflatens lengde, avstand takskjegg-møne, takvinkel og snølast. Du får så oppgitt hvilken modell snøfanger som kan brukes, antall som skal monteres på takflaten, grafisk forslag til leggemønster. I tillegg får du oppgitt metallvekt, antall takstein på takflaten og lekteavstand. Kalkulatoren beregner en takflate om gangen.

Det er avgjørende at lektingen av taket er gjort etter produsentenes anvisning for at snøfangeren skal passe. Beregningen er din dokumentasjon og kan lastes ned i utskriftsvennlig PDF. Dokumentasjonen tilfredstiller ny boliglov og sikrer verdien på boligen ved kjøp og salg. Les mer om fordeler og mulighet for å lagre dokumentasjon på boligmappa.no. Takvinkel, snølast og type taktekking avgjør hvor mange snøfangere som skal monteres på takflaten og hvilken modell NOMO® du skal bruke.

Har du spørsmål om beregning og montering på andre taktekkinger kan du sende oss en forespørsel.

MONTERINGSANVISNING NOMO® BETA | copyright © caneias

50% av det beregnede antallet NOMO® Beta monteres på annenhver takstein© nedenfra og oppover langs takflaten. De resterende 50% NOMO® Beta monteres i et diagonalt mønster© fra venstre til høyre, alternativt fra høyre til venstre, men ikke på de to øverste radene, ref. NOMO® Kalkulator© copyright © caneias.

MONTERINGSANVISNING NOMO® ALPHA NG OG  NOMO® ZETA | copyright © caneias

50 % av det beregnede antallet NOMO® Alpha NG eller NOMO® Zeta monteres på annenhver takstein© nedenfra og oppover langs takflaten. De resterende 50 % NOMO® Alpha NG eller NOMO® Zeta monteres i et diagonalt mønster© fra venstre til høyre, alternativt fra høyre til venstre, men ikke på de to øverste radene, ref. NOMO® Kalkulator© copyright © caneias.

NOMO® forutsettes montert som et enhetlig system. Det vil si garantier gjelder ikke hvis NOMO® monteres på et begrenset areal av en definert takflate. Tilsvarende gjelder ikke garantien hvis NOMO® brukes i kombinasjon med andre snøfangersystemer (eks. snøfangergelender med gitter, rekkverk eller rør). Det forutsettes også at det ikke kan rase snø fra overliggende tak ned på takflaten som er sikret med NOMO® snøfanger og isstopper.

Det er avgjørende at lektingen av taket er gjort etter produsentenes anvisning for at NOMO® snøfanger skal passe.

NOMO® snøfanger krever ingen verktøy ved montering på nye tak eller eksisterende tak med takstein. NOMO® består kun av like deler og kan lett ettermonteres, forutsatt at taksteinen ikke er festet til taket med stormklips. Snøfangeren hektes i bakkant av taksteinen og klemmes/holdes på plass av overliggende takstein. Ved montering på papp/shingel og platetak festes NOMO® Zeta snøfanger til undertaket. På tretak festes NOMO® i taktekkingen.

Snøfangergelender derimot krever innfesting til taksperren med spesifikt dimensjonerte skruer. Derved gjør du hull i undertaket som er takets tettesjikt. For å montere snøfangergelender på takstein må du ha vinkelsliper, skruemaskin, måleutstyr, innfestingsbord til taksperre, I tillegg må du ha rett dimensjonerte skruer for innfesting til taksperre, vite konsollavstand for snølasten på stedet, avhengig av byggets plassering i meter over havet. Du må også vite hvor mange rader med gelender som kreves montert oppover takflaten.  For dimensjonering må du ha tilgang på Byggdetaljeblad 525.931 snøfangere.

Monteringen av NOMO® for ulike modeller takstein og skifer vises nedenfor:

NOMO® Zeta – montering på dobbelkrum takstein fra Skarpnes, Benders og Zanda

NOMO® Beta – montering på dobbelkrum takstein fra Skarpnes, Benders og Zanda

NOMO® Zeta – montering på enkelkrum takstein fra Benders og Skarpnes

NOMO® Beta – montering på enkelkrum takstein fra Benders og Skarpnes

NOMO® Zeta – montering på flat takstein fra Skarpnes, Benders og Zanda

NOMO® Zeta – montering på Skarpnes Melodie falset tegltakstein

NOMO® Zeta – montering på lapp-/dråpeskifer fra Altaskifer

NOMO® Zeta – montering på firkantskifer fra Altaskifer

NOMO® Zeta – montering på rektangulærskifer fra Altaskifer

NOMO® Zeta snøfanger – montering på BMI Monier Hollander-V tegltakstein

NOMO® Zeta snøfanger – montering på BMI Monier KDN falset tegltakstein

NOMO® Zeta – montering på BMI Monier Nortegl falset tegltakstein

NOMO® Zeta snøfanger – montering på BMI Monier Nova falset tegltakstein

NOMO® Beta – montering på Koramic Sinus enkelkrum takstein

NOMO® Zeta – montering på Koramic Sinus enkelkrum takstein

NOMO® Zeta – montering på Koramic VHV / VHV Vario falset tegltakstein

NOMO® Beta – montering på Koramic Pottelberg 451 tegltakstein

NOMO® Zeta – montering på Koramic Pottelberg 451 tegltakstein

NOMO® Zeta – montering på Koramic Pottelberg 44 falset tegltakstein

NOMO® Zeta snøfanger – montering på Koramic Modula falset tegltakstein

NOMO® Zeta – montering på Koramic Madura falset taktegl

Snøfangere er et byggevareprodukt. Arbeidstilsynet er ikke kompetent organ for å godkjenne byggevarer. De har heller ikke typegodkjent snøfangergelender til bruk i Norge. Forsøk på å oppnå typegodkjenning for snøfangergelender ble avslått av Arbeidstilsynet senest april 2010. Arbeidstilsynets forskrifter ble endret i 2021, ref. Produsentforskriften, Arbeidsplassforskriften og Forskrift om utførelse av arbeid.

Montering av snøfangergelender/-rekkverk på tak med takstein

Planken (30/36/48 x 148 millimeter) som holder snøfangergelender-konsollet skal skrues ned i taksperren. Skruen som benyttes for alle snølaster og tykkelse på undertak skal gå minimum 8 ganger diameteren ned i taksperren, ref. Byggdetaljer 525.931.

Eksempel med lektet tak uten taktro: Planken/Innfestingsbordet er 48 mm. tykk, sløyfe er 25 mm. tykk og undertaksmembran/papp 2 mm. tykk. Diameter på festeskruen er 8 mm. Da skal festeskruer være minimum 133 mm. lange.

Bildet nedenfor viser innfesting med spiker. Dette er feil innfestingsmetode. Denne type montering utgjør betydelig fare for mennesker og eiendom. Planken som holder konsollet skal skrues fast med sekskant treskruer eller tilsvarende skrue.

Er ditt snøfangergelendersystem riktig montert? Slik avdekker du skjult feil med spiker ved innfesting til taksperren.

Snøfangergelender består av flere ulike deler. Disse delene trenger du:

 • Snøfangergelender
 • Snøfangergelender-konsoll
 • Innfestingsplank til taksperre (obs. må ha riktig tykkelse)
 • Innfestingsskruer for plank til taksperre

Verktøyet du trenger for å montere snøfangergelender:

 • Vinkelsliper
 • Slipeskive for å slipe spor i taksteinen – for betong og tegl
 • Krittsnor for få rettlinjet montering av konsoller langs takets lengde
 • Skruemaskin med riktig bitstørrelse
 • Byggdetaljblad 525.921 – for å finne riktig dimensjon på innfestingsskruer

Dokumentasjon du må ha kunnskap om før du monterer

 • Byggdetaljblad 525.921 – må ha riktig dimensjon på innfestingsskruer
 • Takform – Saltak, Valmet tak, Pulttak el.
 • Takvinkel, takets lengde, avstand takskjegg-møne
 • Snølast på stedet som kan variere avhengig av høyde over havet
 • Antall rader gelender du skal montere oppover takflaten
 • Avstand mellom gelender-konsollene

Snøfangergelender, 2 stk. snøfangergelender-konsoll, innfestingsbord, skruer for innfestingsbord til taksperre og skruer for konsoll til innfestingsbord

Ved montering av snøfangergelender-konsoll må du du slipe spor/hakk i taksteinen der konsollet ligger an på taksteinen. Du må lage hull i undertaket/tettesjiktet med skruer til taksperren. Det krever flere verktøy for monteringen. I tillegg vil snøen ved bruk av tradisjonelle snøfangergelender bevege seg på takflaten. Det kan resultere i at snø og is raser fra taket. Se bildeeksempler av takras på tak med skifer og takstein nedenfor.

Ved bruk av NOMO® snøfanger opptas raskreftene i hele takflaten. Dette gjør at snøen ligger i ro og situasjoner som vist under vil ikke forekomme. Når snøen ligger i ro på taket bidrar det dessuten til å redusere varmetap fra takflaten. Skader på taket og nødvendige reparasjoner og kostnader unngås effektivt når snøen ligger i ro på takflaten.

Takras på skifertak - snøras fra taket med snøfangergelender montert

Takras skifertak med gitter snøfangergelender

Snøras fra tak med glasert enkelkrum takstein

Takras glasert takstein gitter snøfangergelender

Takras på garasjetak av snø med snøfangergelender montert

Takras betongtakstein med rør/rekkverk snøfanger

Snøras fra tak med snøfanger hvor gelendergitter er montert riktig i henhold til produsentens beskrivelse

Takras engobert takstein med gitter snøfangergelender

takras - snøras fra tak med snøfangergelender med rør

Takras enkelkrum takstein med snøfangergelender/-rekkverk

Takras fra bolighus med snøfangergelender - taket har betongtakstein

Takras dobbelkrum takstein med snøfangergelender/-rekkverk

Bruk av NOMO® snøfanger og israsstopper forutsetter at hele takflaten er sikret med leggemønster som vist i NOMO® Kalkulator. Det forutsettes også at det ikke kan rase snø fra overliggende tak ned på takflaten som er sikret med NOMO®.

kort snøfanger over inngangsparti - begrenset montering kan gi overbelastning og anbefales ikke

Enkeltsnøfangere montert over inngangspartier (se bilde) utsettes i praksis for vesentlig større laster enn snøfangere montert i hele takets lengde. Enkeltstående snøfangere får dermed ofte skader. Slike løsninger utgjør betydelig fare for mennesker og eiendom. Årsaken til økt belastning er at snøen fra usikrede deler av taket også belaster slike enkeltsnøfangere. På grunn av skivevirkninger i snøen vil enkeltsnøfangere i verste fall belastes med snø fra et areal som er flere ganger større enn takarealet “sikret mot takras”.

Hus med ark har gradrenner. I gradrennen møtes to takflater. Snø fra takflaten presser fra begge sider ned mot gradrennen. Når trykket fra snølasten blir stor nok, vil brekkasje av takstein og dermed vanninntrengning til undertaket oppstå.

NOMO® snøfanger og isstopper monteres på hver hele takstein på begge sider av vinkel-/gradrennen (se grønt markert område som viser gradrennearealet), men ikke på de to øverste radene. Vi kjenner ingen tilfeller hvor takstein har blitt skadet ved bruk av NOMO®. Det forutsettes at NOMO® monteres jevnt i gradrennearealet tilsvarende som i øvrig takareal etter leggemønster angitt i NOMO® Kalkulator.

NOMO® snøfanger og isstopper - slik monterer du i gradrenne arealet på taket
Gradrenneareal – grønt markert område

Nei, du må verken slisse spor eller slipe i taksteinen ved montering av NOMO® snøfanger. NOMO® Alpha NG og NOMO® Zeta er unikt tilpasset innfestingspunktet i bakkant av taksteinen. Bryddstyrken og tettefunksjonen til taksteinen endres derved ikke. Dette er en trygghet for utførende og byggherre.

Sertifiseringen (bruddstyrke og vanntetthet) til takstein er to av kriteriene i norsk standard – betongstein NS-EN490teglstein NS-EN1304.

NOMO® snøfanger – unik innfesting til taksteinen | din trygghet

Montering av NOMO® snøfanger vs. snøfangergelender | hvor enkelt er det å montere snøfanger?

Ja, NOMO® Alpha NG og NOMO® Zeta er tilpasset for flere ulike falset takstein. NOMO® er tilpasset takstein fra kjente produsenter i det norske markedet. Eksempelvis fra Skarpnes, Benders Norge, BMI Norge og Wienerberger. Du finner utvalget av falset takstein i NOMO® Kalkulator.

Har du en takstein som ikke er oppført i listen anbefaler vi at du tar kontakt med oss for vurdering av egnet løsning.

NOMO® Zeta snøfanger og isstopper - teglrød farge

NOMO® Zeta teglrød for falset takstein

NOMO® Zeta snøfanger og isstopper - svart farge

NOMO® Zeta sort for falset takstein

NOMO® Zeta snøfanger og isstopper - grå farge

NOMO® Zeta grå for falset takstein

NOMO® Zeta snøfanger og isstopper - teglrød farge

NOMO® Alpha NG teglrød for falset takstein

NOMO® Alpha NG snøfanger og isstopper - svart farge

NOMO® Alpha NG sort for falset takstein

NOMO® Alpha NG snøfanger og isstopper - grå farge

NOMO® Zeta grå for falset takstein

Byggsektoren står for 40% av verdens samlede klimagassutslipp (kilde).

Hvert valg du tar som forbruker i et byggeprosjekt påvirker miljøet. Dette gjelder selvfølgelig også valg av snøfangere.

Metallvekten av NOMO® snøfanger er cirka 1/3 sammenlignet med tradisjonelle snøfangergelender for identiske takflater. Derved har NOMO® bare 1/3 av klimagassutslippene sammenlignet med snøfangergelender. Miljøsammenligningen forutsetter at produksjonen og transporten av råvaren gir en tilsvarende miljøpåvirkning.

Elektrisk energi som medgår i produksjonen av NOMO® produseres i bedriftens eget vannkraftverk som ligger rett utenfor fabrikken. Derved bidrar vi ikke til de miljømessige negative konsekvensene av kraftlinjer for å transportere den elektriske energien. I produktsammenligningen kan du se konkrete eksempler på forskjeller i miljøpåvirkning mellom NOMO® og snøfangergelender

Vannkraftverk for produksjon av NOMO® snøfanger med fornybar energi
Vannkraftverk som produserer energi til produksjon av NOMO®

Miljøsammenligning NOMO® snøfanger vs. snøfangergelender
Skøyen stasjon

Byggteknisk forskrift § 10-3(2) TEK17: Byggverk skal sikres slik at is og snø ikke kan falle ned på steder hvor personer og husdyr kan oppholde seg.

Hensikten med bestemmelsen er å sikre at ras fra tak ikke skal skade personer og husdyr. Snø og is skal ikke medføre fare for ras på områder der personer og husdyr normalt oppholder seg. Dette omfatter alt areal som ligger inntil byggverket, slik som vei, fortau og utearealer. Det gjelder også balkonger og terrasser som ikke er avsperret. I området rundt en bygning må en anta at personer kan oppholde seg og barn leke, så lenge området ikke er fysisk avsperret.

Grannelova § 4: Ingen må byggja såleis at takdrop eller snøras fell ned på granneeigedom til skade eller ulempe for grannen.

Lokale politivedtekter kan også omhandle forhold vedrørende sikring mot takras.

Finner du ikke svar på det du lurer på?
Spør oss!