FAQ

Svar på ofte stilte spørsmål om NOMO® snøfanger og israsstopper

Hverken NOMO® snøfanger og israsstopper (NOMO®) eller noen produsent av snøfangergelender i Norge har noen form for godkjenning av sine løsninger.

Byggdetaljblad fra SINTEF Byggforsk (525.931 Snøfangere) beskriver i all hovedsak hvordan ulike typer snøfangergelender skal festes til taket.

Byggdetaljbladet omtaler også prinsippet for NOMO®.

Byggdetaljebladet er ingen som helst form for godkjenning av hverken NOMO® eller gelender.

Det arbeides med å skape en europeisk standard for snøfangere.

Om denne standarden var ferdig (publisert) ville produsenter kunne teste sine produkter ved eksempelvis:

 • Sintef Byggforsk
 • Sveriges tekniska forsknings och provningsinstitut (nå Rise eller www.ri.se)
 • Andre godkjente testinstitusjoner i andre europeiske land

Hvis testene blir godkjent kan en produsent CE-merke sine produkter.

CE-merkingen bekrefter at byggevaren (snøfangeren) er fremstilt og kontrollert i overensstemmelse med en harmonisert produktstandard eller et europeisk bedømmelsesdokument.

Når du bruker NOMO® du ha et snøfangergelender nederst på taket.

Denne uttalelsen er grunnløs.”

Med NOMO® trenger du ikke ha snøfangergelender nederst på taket.

Hvis du monterer NOMO® i kombinasjon med et snøfangergelender nederst på taket fører det til at du som huseier bidrar til å øke dine kostnader, metallvekten og derav klimagassutslippet.

MILJØEKSEMPEL – Med et unødvendig snøfangergelender må du ha så mye ekstra og unødvendig stål på taket ditt:

Bergen 80 kilo stål

Fredrikstad 80 kilo stål

Kristiansand 120 kilo stål

For detaljert forklaring gå til produktsammenligning hvor miljøfaktoren stålforbruk sammenlignes

Svar: Ja.

NOMO® snøfanger og israsstopper (www.snofanger.no eller www.nomo.no) er testet ved:

 • SP Sveriges Tekniska Forsknings- och Provningsinstitut (Rise Research Institutes of Sweden https://www.ri.se)
 • Sintef Byggforsk, Norge https://www.sintef.no

NOMO® oppfyller alle krav som norsk tilsynsynsmyndighet – Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) måtte stille for snøfangere for skråtak.

Montør er ansvarlig for at det monteres riktig antall NOMO® på takflaten som oppgis i NOMO® Kalkulator.

Monteres det for få deler gjelder ikke garanti.

Er du i tvil om beregningen for ditt tak hjelper vi deg gjerne.

Slik svarer Boverket i Sverige (som har samme funksjon som Direktoratet for byggkvalitet i Norge):

“Det er ingenting i Boverkets byggeforskrifter som begrenser bruken av verneinnretninger mot fallende is og snø avhengig av byggets fasadehøyde. Setter du opp en verneinnretning skal den kunne håndtere det som den kan forventes å bli utsatt for. Samme type beskyttelse kan benyttes, dersom det er hensiktsmessig, uavhengig av om fasade høyden er 2 meter eller 20 meter.”

I det svenske Boverkets byggregler er det kun krav til når det brukes (monteres) beskyttelsesanordninger for å hindre snø og is fra å rase ned fra et tak og skade mennesker.

Hva beskyttelsesanordningen (snøfangeren) heter har ingen betydning.

Byggteknisk forskrift § 10-3(2) TEK17 – Direktoratet for byggkvalitet: Byggverk skal sikres slik at is og snø ikke kan falle ned på steder hvor personer og husdyr kan oppholde seg.

Hensikten med bestemmelsen er å sikre at ras fra tak ikke skal skade personer og husdyr. Snø og is skal ikke medføre fare for ras på områder der personer og husdyr normalt oppholder seg. Dette omfatter alt areal som ligger inntil byggverket, slik som vei, fortau og utearealer. Det gjelder også balkonger og terrasser som ikke er avsperret. I området rundt en bygning må en anta at personer kan oppholde seg og barn leke, så lenge området ikke er fysisk avsperret.

Du kan kjøpe NOMO® snøfanger og israsstopper ved å sende oss en forespørsel.  Enten du er arkitekt, byggefirma, blikkenslager, privat, eiendomsforvalter, boligsameie eller byggevarebutikk hjelper vi deg.

Vi sender til ønsket adresse eller byggeplass i Norge.

Send din forespørsel fra vårt kontaktskjema. I forespørselen behøver vi å vite følgende informasjon om takflaten som skal sikres:

 • modell takstein, takskifer, tretak, Ardogres takflis, papptak eller platetak
 • takform (se ulike takformer med bilde i NOMO® Kalkulator)
 • takflatens lengde eller angi antall takstein eller skifer
 • avstand takskjegg-møne i meter eller angi antall takstein eller skifer
 • takvinkel – du kan måle takvinkel med “mobilapp” eller digital vater
 • snølast – takets plassering i meter over havnivå – snølast på mark for alle kommuner er oppgitt i NOMO® Kalkulator.

Du finner informasjon i målsatte hustegninger. Er du ikke usikker på type taktekking kan du sende oss et bilde for identifisering.

 • NOMO® Alpha NG – standard farger er teglrød, svart og grå.
 • NOMO® Beta – standard farger er teglrød, svart og varmforsinket grå.
 • NOMO® Zeta – standard farger er teglrød, svart og grå.

NOMO® kan leveres i andre farger ved forespørsel.

NOMO® Beta teglrød

NOMO® Beta snøfanger og israsstopper i teglrød farge

NOMO® Beta sort

NOMO® Beta snøfanger og israsstopper i svart farge

NOMO® Beta grå

NOMO® Beta snøfanger og israsstopper i galvanisert grå

NOMO® Zeta teglrød

NOMO® Zeta snøfanger og isstopper - teglrød farge

NOMO® Zeta sort

NOMO® Zeta snøfanger og isstopper - svart farge

NOMO® Zeta grå

NOMO® Zeta snøfanger og isstopper - grå farge

NOMO® Alpha NG teglrød

NOMO® Zeta snøfanger og isstopper - teglrød farge

NOMO® Alpha NG svart

NOMO® Alpha NG snøfanger og isstopper - svart farge

NOMO® Alpha NG grå

NOMO® Alpha NG snøfanger og isstopper - grå farge

NOMO® snøfanger er designet ut fra prinsippet at raskreftene tas opp der de oppstår, det vil si i hele takflaten. Slik snøfangersystemet fungerer ligger snø og is i ro på taket til den smelter. NOMO® forhindrer derved at brekkasje oppstår i forbindelse med at snø og is på taket siger eller glir nedover taket og at islaget presser, slår og brekker i stykker takstein. Ved å holde snøen i ro på taket unngås også skader på takhatter, takvindu og takbeslag. Når snøen ligger jevnt fordelt bidrar den også til å redusere varmetap fra takflatene. I smeltefase hvor snø omdannes til vann vil snøen smelte jevnt fra takfot til møne. NOMO® er ikke godkjent som festepunkt for fallsikring.

Se hvordan NOMO® snøfanger fungerer i tre ulike faser; med snø, under snøsmelting og uten snø.

Trygg vinter med NOMO® snøfanger på taket vs. snøfangergelender / hvordan snø og is sikres på taket

Trygg vinter med NOMO® snøfanger på taket vs. snøfangergelender / hvordan snø og is sikres på taket

Velg i NOMO® Kalkulator© type takstein eller takskifer, takform, takflatens lengde, avstand takskjegg-møne, takvinkel og snølast. Du får så oppgitt hvilken modell snøfanger som kan brukes, antall som skal monteres på takflaten og grafisk forslag til leggemønster. Montør er ansvarlig for at det monteres riktig antall NOMO® på takflaten som oppgis i kalkulatoren. Monteres det for få deIer gjelder ikke garanti.

Som bruker av NOMO® Kalkulator får du oppgitt metallvekt, antall takstein på takflaten og lekteavstand. Kalkulatoren beregner en takflate om gangen.

Det er avgjørende at lektingen av taket er gjort etter produsentenes anvisning for at snøfangeren skal passe. Beregningen er din dokumentasjon og kan lastes ned i utskriftsvennlig PDF. Dokumentasjonen tilfredsstiller oppdaterte krav per 1.1.2022 i avhendingsloven. Dokumentasjon sikrer verdien på boligen ved kjøp og salg. Les mer om fordeler og mulighet for å lagre dokumentasjon i skyen med boligmappa.no. Takvinkel, snølast og type taktekking avgjør hvor mange snøfangere som skal monteres på takflaten og hvilken modell NOMO® du skal bruke.

Har du en eldre takstein som ligner på en av taksteinene som NOMO® er tilpasset til bes du ta kontakt med oss for å avklare om det er mulighet for at NOMO® likevel kan benyttes. Du finner oversikt over alle modeller takstein i tegl og betong, lapp, firkant, rektangulær takskifer, og Ardogres takflis i NOMO® Kalkulator.

NOMO® Kalkulator beregner ikke for takvinkler større enn 45 grader for flate taksteiner og 50 grader for steiner med krum.

Grunnen til at du ikke får beregnet antall for ditt tak er at takvinkelen er for stor. For å gjøre en beregning må du kontakte oss. Vi hjelper deg med rett beregning i forhold til din spesifikke takflate / takflater.

Har du spørsmål om beregning og montering på andre taktekkinger kan du sende oss en forespørsel.

MONTERINGSANVISNING NOMO® BETA | copyright © caneias

50% av det beregnede antallet NOMO® Beta monteres på annenhver takstein© nedenfra og oppover langs takflaten. De resterende 50% NOMO® Beta monteres i et diagonalt mønster© fra venstre til høyre, alternativt fra høyre til venstre, men ikke på de to øverste radene, ref. NOMO® Kalkulator© copyright © caneias.

MONTERINGSANVISNING NOMO® ALPHA NG OG  NOMO® ZETA | copyright © caneias

50 % av det beregnede antallet NOMO® Alpha NG eller NOMO® Zeta monteres på annenhver takstein© nedenfra og oppover langs takflaten. De resterende 50 % NOMO® Alpha NG eller NOMO® Zeta monteres i et diagonalt mønster© fra venstre til høyre, alternativt fra høyre til venstre, men ikke på de to øverste radene, ref. NOMO® Kalkulator© copyright © caneias.

NOMO® forutsettes montert som et enhetlig system. Det vil si garantier gjelder ikke hvis NOMO® monteres på et begrenset areal av en definert takflate. Tilsvarende gjelder ikke garantien hvis NOMO® brukes i kombinasjon med andre snøfangersystemer (eks. snøfangergelender med gitter, rekkverk eller rør). Det forutsettes også at det ikke kan rase snø fra overliggende tak ned på takflaten som er sikret med NOMO® snøfanger og israsstopper.

Det er avgjørende at lektingen av taket er gjort etter produsentenes anvisning for at NOMO® snøfanger skal passe.

NOMO® snøfanger krever ingen verktøy ved montering på nye tak eller eksisterende tak med takstein. NOMO® består kun av like deler og kan lett ettermonteres, forutsatt at taksteinen ikke er festet til taket med stormklips. Snøfangeren hektes i bakkant av taksteinen og klemmes/holdes på plass av overliggende takstein. Ved montering på papp/shingel og platetak festes NOMO® Zeta snøfanger til undertaket. På tretak festes NOMO® i taktekkingen.

Snøfangergelender derimot krever innfesting til taksperren med spesifikt dimensjonerte skruer. Derved gjør du hull i undertaket som er takets tettesjikt. For å montere snøfangergelender på takstein må du ha vinkelsliper, skruemaskin, måleutstyr, innfestingsbord til taksperre, I tillegg må du ha rett dimensjonerte skruer for innfesting til taksperre, vite konsollavstand for snølasten på stedet, avhengig av byggets plassering i meter over havet. Du må også vite hvor mange rader med gelender som kreves montert oppover takflaten.  For dimensjonering må du ha tilgang på Byggdetaljeblad 525.931 snøfangere.

Monteringen av NOMO® for ulike modeller takstein og skifer vises nedenfor:

Se alle monteringsvideoer på vår videoside eller på Youtube.

NOMO<sup>®</sup> Zeta - montering på dobbelkrum takstein fra Skarpnes, Benders og Zanda

NOMO® Zeta – montering på dobbelkrum takstein fra Skarpnes, Benders og Zanda

NOMO<sup>®</sup> Beta - montering på dobbelkrum takstein fra Skarpnes, Benders og Zanda

NOMO® Beta – montering på dobbelkrum takstein fra Skarpnes, Benders og Zanda

NOMO<sup>®</sup> Zeta - montering på enkelkrum takstein fra Benders og Skarpnes

NOMO® Zeta – montering på enkelkrum takstein fra Benders og Skarpnes

NOMO<sup>®</sup> Zeta - montering på flat takstein fra Skarpnes, Benders og Zanda

NOMO® Zeta – montering på flat takstein fra Skarpnes, Benders og Zanda

NOMO<sup>®</sup> Zeta - montering på Skarpnes Melodie falset tegltakstein

NOMO® Zeta – montering på Skarpnes Melodie falset tegltakstein

NOMO<sup>®</sup> Zeta - montering på lapp-/dråpeskifer fra Altaskifer

NOMO® Zeta – montering på lapp-/dråpeskifer fra Altaskifer

NOMO® Zeta snøfanger - montering på BMI Monier Hollander-V tegltakstein

NOMO® Zeta snøfanger – montering på BMI Monier Hollander-V tegltakstein

NOMO® Zeta snøfanger - montering på BMI Monier KDN falset tegltakstein

NOMO® Zeta snøfanger – montering på BMI Monier KDN falset tegltakstein

NOMO<sup>®</sup> Zeta - montering på BMI Monier Nortegl falset tegltakstein

NOMO® Zeta – montering på BMI Monier Nortegl falset tegltakstein

NOMO<sup>®</sup> Zeta - montering på Koramic VHV / VHV Vario falset tegltakstein

NOMO® Zeta – montering på Koramic VHV / VHV Vario falset tegltakstein

Snøfangere er et byggevareprodukt. Arbeidstilsynet er ikke kompetent organ for å godkjenne byggevarer. De har heller ikke typegodkjent snøfangergelender til bruk i Norge. Forsøk på å oppnå typegodkjenning for snøfangergelender ble avslått av Arbeidstilsynet senest april 2010. Arbeidstilsynets forskrifter ble endret i 2021, ref. Produsentforskriften, Arbeidsplassforskriften og Forskrift om utførelse av arbeid.

Montering av snøfangergelender/-rekkverk på tak med takstein:

Planken (30/36/48 x 148 millimeter) som holder snøfangergelender-konsollet skal skrues ned i taksperren. Skruen som benyttes for alle snølaster og tykkelse på undertak skal gå minimum 8 ganger diameteren ned i taksperren, ref. Byggdetaljer 525.931.

Eksempel med lektet tak uten taktro:

Planken/Innfestingsbordet er 48 mm. tykk, sløyfe er 25 mm. tykk og undertaksmembran/papp 2 mm. tykk. Diameter på festeskruen er 8 mm. Da skal festeskruer være minimum 133 mm. lange.

Bildet nedenfor viser innfesting med spiker. Dette er feil innfestingsmetode. Denne type montering utgjør betydelig fare for mennesker og eiendom. Planken som holder konsollet skal skrues fast med sekskant treskruer eller tilsvarende skrue.

Er ditt snøfangergelendersystem riktig montert? Slik avdekker du skjult feil med spiker ved innfesting til taksperren.

Er ditt snøfangergelendersystem riktig montert? Slik avdekker du skjult feil med spiker ved innfesting til taksperren.

Snøfangergelender består av flere ulike deler. Disse delene trenger du:

 • Snøfangergelender
 • Snøfangergelender-konsoll
 • Innfestingsplank til taksperre (obs. må ha riktig tykkelse)
 • Innfestingsskruer for plank til taksperre

Verktøyet du trenger for å montere snøfangergelender:

 • Vinkelsliper
 • Slipeskive for å slipe spor i taksteinen – for betong og tegl
 • Krittsnor for få rettlinjet montering av konsoller langs takets lengde
 • Skruemaskin med riktig bitstørrelse
 • Byggdetaljblad 525.921 – for å finne riktig dimensjon på innfestingsskruer

Dokumentasjon du må ha kunnskap om før du monterer snøfangergelender

 • Byggdetaljblad 525.921 – må ha riktig dimensjon på innfestingsskruer
 • Takform – Saltak, Valmet tak, Pulttak el.
 • Takvinkel, takets lengde, avstand takskjegg-møne
 • Snølast på stedet som kan variere avhengig av høyde over havet
 • Antall rader gelender du skal montere oppover takflaten
 • Avstand mellom gelender-konsollene

Snøfangergelender, 2 stk. snøfangergelender-konsoll, innfestingsbord, skruer for innfestingsbord til taksperre og skruer for konsoll til innfestingsbord

Ved montering av snøfangergelenderkonsoll må du du slipe spor/hakk i taksteinen der konsollet skal ligge an på taksteinen. Du må lage hull i undertaket/tettesjiktet med skruer til taksperren. Ved salg vil kjøper kunne kreve dokumentasjon på at snøfangersystemet er riktig montert, ref. Avhendingsloven. Les mer om krav på boligmappa.no hvor huseier kan lagre dokumentasjon kostnadsfritt.

Det krever flere verktøy for monteringen. I tillegg vil snøen ved bruk av tradisjonelle snøfangergelender bevege seg på takflaten. Det kan resultere i at snø og is raser fra taket. Se bildeeksempler av takras på tak med skifer og takstein nedenfor.

Montering av NOMO® snøfanger vs. snøfangergelender | hvor enkelt er det å montere snøfanger på takstein?

Montering av NOMO® snøfanger vs. snøfangergelender | hvor enkelt er det å montere snøfanger på takstein?

Med snøfangergelender får snø og is gli og komprimere seg på takflaten. Da kan takstein og skifer knuse. Enkeltskifer kan rives løs. Dette kan oppstå ved bruk av snøfangergelender som består av langsgående gitter eller rør på bærende husvegg. Hvis du ikke har snøfanger og lar snøen rase fritt på takflaten kan det også oppstå skader på taket. Med bruk av snøfangergelender er du som huseier “pålagt” å føre årlig ettersyn av taket. Huseier “må selv” skifte ut knuste takstein eller utrevne takskifer.

Hvordan unnvike skader på takstein og skifer? | NOMO® snøfanger for tak vs snøfangergelender

Hvordan unnvike skader på takstein og skifer? | NOMO® snøfanger for tak vs snøfangergelender

Ved bruk av NOMO® opptas raskreftene i hele takflaten. Dette gjør at snøen ligger i ro til den smelter. Skader på taket og nødvendige reparasjoner og kostnader unngås effektivt når is og snøflaten ligger i ro på taket. Når snøen ligger i ro på taket bidrar det dessuten til å fordele vanntrykket i snøen og redusere varmetap fra taket.

Bruk av NOMO® snøfanger og israsstopper forutsetter at hele takflaten er sikret med leggemønster som vist i NOMO® Kalkulator. Det forutsettes også at det ikke kan rase snø fra overliggende tak ned på takflaten som er sikret med NOMO®.

kort snøfanger over inngangsparti - begrenset montering kan gi overbelastning og anbefales ikke

Korte enkeltsnøfangere montert over inngangspartier (se bilde) utsettes i praksis for vesentlig større laster enn snøfangere montert i hele takets lengde. Enkeltstående snøfangere får dermed ofte skader. Slike løsninger utgjør betydelig fare for mennesker og eiendom. Årsaken til økt belastning er at snøen fra usikrede deler av taket også belaster slike enkeltsnøfangere. På grunn av skivevirkninger i snøen vil enkeltsnøfangere i verste fall belastes med snø fra et areal som er flere ganger større enn takarealet “sikret mot takras”.

Hus med ark har gradrenner. I gradrennen møtes to takflater. Snø fra takflaten presser fra begge sider ned mot gradrennen. Når trykket fra snølasten blir stor nok, vil brekkasje av takstein og dermed vanninntrengning til undertaket oppstå.

NOMO® snøfanger og isstopper monteres på hver hele takstein på begge sider av vinkel-/gradrennen (se grønt markert område som viser gradrennearealet), men ikke på de to øverste radene. Vi kjenner ingen tilfeller hvor takstein har blitt skadet ved bruk av NOMO®. Det forutsettes at NOMO® monteres jevnt i gradrennearealet tilsvarende som i øvrig takareal etter leggemønster angitt i NOMO® Kalkulator.

NOMO® snøfanger og isstopper - slik monterer du i gradrenne arealet på taket for å hindre knusing av takstein
Gradrenneareal – grønt markert område

Nei, du behøver ikke slipe i takstein eller i skifer ved montering av NOMO® snøfanger. NOMO® Alpha NG og NOMO® Zeta er unikt tilpasset innfestingspunktet i bakkant av taksteinen. Bruddstyrken og tettefunksjonen som er to kriterier i godkjenningen til taksteinen endres derved ikke. Dette er en trygghet for utførende og byggherre. Ved at det unngås å slipe i taksteinen eller skifer øker verdien og levetiden til taket.

Sertifiseringen (bruddstyrke og vanntetthet) til takstein er to av kriteriene i godkjenningen (betongstein NS-EN490teglstein NS-EN1304). En eventuell sertifisering av takskifer endres ikke.

NOMO<sup>®</sup> snøfanger - unik innfesting til taksteinen | din trygghet

NOMO® snøfanger – unik innfesting til taksteinen | din trygghet

Montering av NOMO<sup>®</sup> snøfanger vs. snøfangergelender | hvor enkelt er det å montere snøfanger?

Montering av NOMO® snøfanger vs. snøfangergelender | hvor enkelt er det å montere snøfanger?

Ja, NOMO® Alpha NG og NOMO® Zeta er tilpasset for flere ulike falset tegltakstein. NOMO® er tilpasset takstein fra kjente produsenter i det norske markedet. Eksempelvis fra Skarpnes, Benders Norge, BMI Norge, Wienerberger, Randers tegl og Röben Norge. Du finner utvalget av falset takstein i NOMO® Kalkulator.

Har du en takstein som ikke er oppført i listen anbefaler vi at du tar kontakt med oss for vurdering av egnet løsning.

NOMO® Zeta teglrød for falset takstein

NOMO® Zeta snøfanger og isstopper - teglrød farge

NOMO® Zeta sort for falset takstein

NOMO® Zeta snøfanger og isstopper - svart farge

NOMO® Zeta grå for falset takstein

NOMO® Zeta snøfanger og isstopper - grå farge

NOMO® Alpha NG teglrød for falset takstein

NOMO® Zeta snøfanger og isstopper - teglrød farge

NOMO® Alpha NG sort for falset takstein

NOMO® Alpha NG snøfanger og isstopper - svart farge

NOMO® Zeta grå for falset takstein

NOMO® Alpha NG snøfanger og isstopper - grå farge

Byggsektoren står for 40% av verdens samlede klimagassutslipp (kilde).

Hvert valg du tar som forbruker i et byggeprosjekt påvirker miljøet. Dette gjelder selvfølgelig også valg av snøfangere.

Metallvekten av NOMO® snøfanger er cirka 1/3 sammenlignet med tradisjonelle snøfangergelender for identiske takflater. Derved har NOMO® bare 1/3 av klimagassutslippene sammenlignet med snøfangergelender. Miljøsammenligningen forutsetter at produksjonen og transporten av råvaren gir en tilsvarende miljøpåvirkning.

Elektrisk energi som medgår i produksjonen av NOMO® produseres i bedriftens eget vannkraftverk som ligger rett utenfor fabrikken. Derved bidrar vi ikke til de miljømessige negative konsekvensene av kraftlinjer for å transportere den elektriske energien. I produktsammenligningen kan du se konkrete eksempler på forskjeller i miljøpåvirkning mellom NOMO® og snøfangergelender

Vannkraftverk for produksjon av NOMO® snøfanger med fornybar energi
Vannkraftverk som produserer energi til produksjon av NOMO®
Miljøsammenligning NOMO® snøfanger vs. snøfangergelender<br>Skøyen stasjon

Miljøsammenligning NOMO® snøfanger vs. snøfangergelender
Skøyen stasjon

Byggteknisk forskrift § 10-3(2) TEK17: Byggverk skal sikres slik at is og snø ikke kan falle ned på steder hvor personer og husdyr kan oppholde seg.

Hensikten med bestemmelsen er å sikre at ras fra tak ikke skal skade personer og husdyr. Snø og is skal ikke medføre fare for ras på områder der personer og husdyr normalt oppholder seg. Dette omfatter alt areal som ligger inntil byggverket, slik som vei, fortau og utearealer. Det gjelder også balkonger og terrasser som ikke er avsperret. I området rundt en bygning må en anta at personer kan oppholde seg og barn leke, så lenge området ikke er fysisk avsperret.

Grannelova § 4: Ingen må byggja såleis at takdrop eller snøras fell ned på granneeigedom til skade eller ulempe for grannen.

Lokale politivedtekter kan også omhandle forhold vedrørende sikring mot takras.