Your address will show here +12 34 56 78

FAQ

svar på ofte stilte spørsmål om NOMO® snøfanger

KJØP AV NOMO®

Du kan lett kjøpe NOMO® snøfanger fra oss.  Enten du er arkitekt, byggfirma, blikkenslager, privat, eiendomsforvalter, boligsameie eller byggevarebutikk kan du bestille direkte fra oss.

Vi sender det til din adresse eller til den aktuelle byggeplassen.

Du kan beregne ditt behov ved å bruke NOMO® Kalkulator på denne siden. Har du hustegninger kan du sende disse til oss og vi hjelper deg med beregning av ditt behov.

 

NOMO® FARGEUTVALG


 • NOMO® Alpha – standard farger er teglrød, svart og grå.

 • NOMO® Beta – standard farger er teglrød, svart og varmforsinket grå. 

 • NOMO® Zeta -standard farger er teglrød, svart og grå.


Andre farger mulig å bestille ved forespørsel.

 • NOMO® Alpha snøfanger
 • NOMO® Beta snøfanger
 • NOMO® Zeta snøfanger
 • NOMO® Alpha snøfanger
 • NOMO® Beta snøfanger
 • NOMO® Zeta snøfanger
 • NOMO® Alpha snøfanger
 • NOMO® Beta snøfanger
 • NOMO® Zeta snøfanger

HVORDAN NOMO® FUNGERER

NOMO® snøfanger er designet ut fra prinsippet om at raskreftene tas opp der de oppstår, dvs. i hele takflaten. Slik snøfangersystemet fungerer ligger snøen i ro på taket til den smelter. NOMO® forhindrer derved at brekkasje oppstår i forbindelse med at snø og is på taket siger eller glir nedover taket og at islaget presser, slår og brekker i stykker takstein. Ved å holde snøen i ro på taket unngås også skader på takhatter og takvindu. Når snøen ligger jevnt fordelt bidrar den også til å redusere varme-/energitap fra takflatene. I smeltefase hvor snø omdannes til vann vil snøen smelte jevnt fra takfot opp til møne.

Se hvordan NOMO® snøfanger fungerer i tre ulike faser; med snø, under snøsmelting og uten snø.

Viktig: NOMO® er ikke godkjent som festepunkt for fallsikring.

 • Til venstre: Snøfangergelender / Til høyre: NOMO® snøfanger

ANTALL NOMO® SOM KREVES MONTERT PÅ TAKFLATEN - BRUK AV NOMO® KALKULATOR

Velg type takstein eller takskifer, takform, takflatens lengde, avstand takskjegg-møne, takvinkel og snølast i NOMO® Kalkulator. Du får så oppgitt hvilken modell snøfanger som kan brukes, antall som skal monteres på takflaten, grafisk forslag til leggemønster og lekteavstand.

Beregningen er din dokumentasjon og kan lastes ned i utskriftsvennlig PDF.

Har du spørsmål om beregning og montering på andre taktekkinger kan du sende oss en forespørsel.

MONTERING AV NOMO®

MONTERINGSANVISNING NOMO® BETA | copyright © caneias

50% av det beregnede antall NOMO® snøfangere monteres på hver takstein nedenfra og oppover takflaten. De resterende 50% fordeles jevnt utover resten av takflaten, men ikke på de to øverste radene. copyright © caneias

MONTERINGSANVISNING NOMO® ALPHA OG  NOMO® ZETA | copyright © caneias

50 % av det beregnede antallet NOMO® Alpha eller NOMO® Zeta monteres på annenhver takstein© nedenfra og oppover langs takflaten. De resterende 50 % NOMO® Alpha eller NOMO® Zeta monteres i et diagonalt mønster© fra venstre til høyre, alternativt fra høyre til venstre, men ikke på de to øverste radene, ref. NOMO® Kalkulator© copyright © caneias

NOMO® forutsettes montert som et enhetlig system. Det vil si garantier gjelder ikke hvis NOMO® monteres på et begrenset areal av en definert takflate eller brukes i kombinasjon med andre snøfangersystemer (snøfangergelender med gitter eller rør o.l.). Det forutsettes også at det ikke kan rase snø fra overliggende tak ned på takflaten som er sikret med NOMO® snøfanger.

Det krever ingen verktøy, materialer som bord for innfesting og skruer for å monteres på nye tak, eller ved ettermontering på eksisterende tak med takstein. Snøfangeren hektes i bakkant av taksteinen og klemmes på plass av overliggende takstein. NOMO® består kun av like deler og kan lett ettermonteres, forutsatt at taksteinen ikke er festet til taket med stormklips. Ved montering på tretak, papp/shingel eller platetak med flat profil benyttes 2 stk. farmerskruer og 1. stk pakning per NOMO® Zeta snøfanger. 

Monteringen av NOMO® for ulike modeller takstein og skifer vises nedenfor:

NOMO® Zeta - montering på dobbelkrum takstein

NOMO® Zeta - montering på enkelkrum takstein

NOMO® Zeta - montering på Koramic Sinus taktegl

NOMO® Zeta - montering på Koramic Pottelberg 451 taktegl

NOMO® Alpha - montering på enkelkrum falset taktegl

NOMO® Zeta - montering på Koramic Modula falset taktegl

NOMO® Zeta - montering på firkantskifer

NOMO® Zeta - montering på Skarpnes Melodie

NOMO® Beta - montering på dobbelkrum takstein

NOMO® Beta - montering på enkelkrum takstein

NOMO® Beta - montering på Koramic Sinus taktegl

NOMO® Beta - montering på Koramic Pottelberg 451 taktegl

NOMO® Zeta - montering på BMI Monier KDN falset taktegl

NOMO® Zeta - montering på BMI Monier NOVA falset taktegl

NOMO® Zeta - montering på rektangulærskifer

NOMO® Zeta - montering på flat takstein

NOMO® Zeta - montering på Koramic Pottelberg 44 falset taktegl

NOMO® Zeta - montering på Koramic VHV falset taktegl

NOMO® Zeta - montering på Monier BMI Nortegl falset taktegl

NOMO® Zeta - montering på Koramic Madura falset taktegl

NOMO® Zeta - montering på lapp/dråpeskifer

NOMO® Zeta - montering på BMI Monier Hollander-V

TRADISJONELLE SNØFANGERGELENDER, GODKJENNING- OG MONTERINGSINFORMASJON

Snøfangere er et byggevareprodukt. Arbeidstilsynet er ikke kompetent organ for å godkjenne byggevarer, og de har heller ikke typegodkjent snøfangergelender til bruk i Norge. Forsøk på å oppnå typegodkjenning for snøfangergelender ble avslått av Arbeidstilsynet senest april 2010. Arbeidstilsynets forskrifter ble endret i 2013, ref. produsentforskriften, Arbeidsplassforskriften og Forskrift om utførelse av arbeid. Typegodkjenningsplikten av sikringsutstyr opphørte pr. 01.07.2016.

Bordet (36 x 148 millimeter) som holder snøfangergelenderkonsollet skal skrues med sekskant treskruer med lengde 90 millimeter i sperre/takstol ved snølast 3,5 kN/m2, se bildene under. Bildet til venstre viser innfesting med spiker. Dette er feil innfestingsmetode. Bordet som holder konsollet skal skrues fast med sekskant treskruer som vist på bildet til høyre. Slike løsninger utgjør betydelig fare for mennesker og eiendom.

 • Forenklet og feilaktig montering med spiker
 • Sekskant treskrue

Snøfangergelender består av flere ulike deler; snøfangergelender, snøfangerkonsoll som holder snøfangergelenderet og skruer for å skru snøfangerkonsollene til festebordet. Deretter skal festebordet skrues til taksperren med sekskant treskruer. Ved montering av snøfangergelender må du du slipe hakk i taksteinen, lage hull i undertaket og det krever verktøy for montering.
I tillegg vil snøen ved bruk av tradisjonelle snøfangergelender lett kunne bevege seg på takflaten, noe som kan resultere i at snøen raser fra taket, se bildeeksempler under. Ved bruk av NOMO® snøfanger opptas raskreftene i hele takflaten. Dette gjør at snøen ligger i ro og situasjoner som vist under vil ikke forekomme. Når snøen ligger i ro på taket bidrar det dessuten til å redusere varmetap fra takflaten.

 • Takras med snøfangergelender
 • Takras med snøfangergelender

BEGRENSET MONTERING AV NOMO® OVER INNGANGSPARTI

Bruk av NOMO® snøfanger forutsetter at hele takflaten er sikret med leggemønster som vist i NOMO® Kalkulator. Det forutsettes også at det ikke kan rase snø fra overliggende tak ned på takflaten som er sikret med NOMO® snøfanger.

 • Kort snøfanger over inngansparti

Enkeltsnøfangere montert over inngangspartier utsettes i praksis for vesentlig større laster enn snøfangere montert i hele takets lengde (se bilde). Enkeltstående snøfangere får dermed ofte skader. Slike løsninger utgjør betydelig fare for mennesker og eiendom. Årsaken til økt belastning er at snøen fra usikrede deler av takflaten også belaster slike enkeltsnøfangere. På grunn av skivevirkninger i snøen vil slike enkeltsnøfangere i verste fall belastes med snø fra et areal som er flere ganger større enn takarealet “sikret mot takras”.

SKADER PÅ TAKSTEIN I GRADRENNER OG KNUSING AV TAKSTEIN

NOMO® snøfanger monteres på hver hele takstein på begge sider av vinkel-/gradrennen (se illustrasjon som viser gradrennearealet). Vi kjenner ingen tilfeller hvor takstein har blitt skadet ved bruk av NOMO® snøfanger.

 • Gradrenne - leggemønster fra NOMO® Kalkulator

BEARBEIDINGSBEHOV AV TAKSTEIN, EKSEMPELVIS MED VINKELSLIPER

Nei, du må verken kappe eller slipe taksteinen ved montering av NOMO® snøfanger.

NOMO® Alpha og NOMO® Zeta er unikt tilpasset ved innfestingspunktet i bakkant av taksteinen.

Bryddstyrken på taksteinen endres derved ikke. Dette er en trygghet for entreprenør og byggherre.

 

 • Text Hover

NOMO® FOR FALSET TAKSTEIN, TYPISK BENEVNT HOLLANDSK GLASERT

Ja, NOMO® Alpha og NOMO® Zeta  er tilpasset for ulike falsede takstein. Du finner utvalget i NOMO® Kalkulator.

 • NOMO® Alpha
 • NOMO® Zeta
 • NOMO® Alpha
 • NOMO® Zeta
 • NOMO® Alpha
 • NOMO® Zeta

LOVER OG REGLER OM SNØFANGERE I NORGE

Byggteknisk forskrift § 10-3(2): “Byggverk skal sikres slik at is og snø ikke kan falle ned på steder hvor personer og husdyr kan oppholde seg.”

Grannelova § 4: “Ingen må byggja såleis at takdrop eller snøras fell ned på granneeigedom til skade eller ulempe for grannen.”

Lokale politivedtekter kan også omhandle forhold vedrørende sikring mot takras.

MILJØMESSIGE FORDELER VED PRODUKSJON AV NOMO®

Hvert valg du tar som forbruker i et byggeprosjektet påvirker miljøet. Dette gjelder selvfølgelig også valg av snøfangere. Metallvekten av NOMO® snøfanger er cirka 1/3 sammenlignet med tradisjonelle snøfangere (2-rørs snøfangergelender) for identiske takflater. Derved har NOMO® snøfanger bare 1/3 av klimagassutslippene sammenlignet med 2-rørs snøfangergelender. Miljøsammenligningen forutsetter at produksjonen og transporten av råvaren gir en tilsvarende miljøpåvirkning. Elektrisk energi som medgår i produksjonen produseres i bedriftens eget vannkraftverk som ligger rett utenfor fabkrikken. Derved bidrar vi ikke til de miljømessige negative konsekvensene av kraftlinjer for å transportere den elektriske energien.

I produktsammenligningen kan du se konkrete eksempler på forskjeller i miljøpåvirkning.

 • Vannkraftverk ved fabrikken som produserer NOMO® snøfanger