Se våre videoer om NOMO® snø- og israsstopper

Montering / Produktsammenling / Miljøsammenligning

Trygg vinter med NOMO<sup>®</sup> snøfanger på taket vs. snøfangergelender / hvordan snø og is sikres på taket

Trygg vinter med NOMO® snøfanger på taket vs. snøfangergelender / hvordan snø og is sikres på taket


Hvordan unnvike skader på takstein og skifer? | NOMO<sup>®</sup> snøfanger for tak versus snøfangergelender

Hvordan unnvike skader på takstein og skifer? | NOMO® snøfanger for tak versus snøfangergelender

Trygg vinter med NOMO® snøfanger på taket vs. snøfangergelender / hvordan snø og is sikres på taket

Se video

Med NOMO® snøfanger og israsstopper behøver du ikke bekymre deg for snøras og isras fra taket. NOMO® holder snøen på plass til den smelter og er enkel å montere. Snøfangergelender derimot tar opp snølasten ved takfoten langs et profilert gitter eller rør som er festet til konsoller. Avhengig av takvinkel og snølast vil snø og is kunne skli og komprimeres på takflaten og rase over eller under snøfangeren og ned på bakken.

 • Holder is og snø i ro på takflaten
 • jevn avsmelting av snøen
 • Lite synlig på taket
 • snøen reduserer varmetap

Hvordan unnvike skader på takstein og skifer? | NOMO® snøfanger for tak versus snøfangergelender

Se video

I denne videoen viser vi dokumenterte eksempler på hvor snø og is som får gli og komprimere seg på takflaten. Konsekvens kan bli knust takstein og skifer. Det kan lede til utrivning av skiferstein på taket. I motsetning, vil NOMO® aldri kunne knuse takstein og skifer. Dermed kreves det ikke årlig vedlikehold og utskifting av ødelagt skifer eller takstein. Bekymringer om lekkasje til undertaket unnvikes.

Montering på takstein - NOMO® vs. snøfangergelender | hvor enkelt er det å montere snøfanger?

Montering på takstein – NOMO® vs. snøfangergelender | hvor enkelt er det å montere snøfanger?

Kolbotn Stasjon - Produktsammenligning NOMO<sup>®</sup> snøfanger vs. snøfangergelender

Kolbotn Stasjon – Produktsammenligning NOMO® snøfanger vs. snøfangergelender

 NOMO<sup>®</sup> snøfanger - unik innfesting til taksteinen | din trygghet

NOMO® snøfanger – unik innfesting til taksteinen | din trygghet

Montering av NOMO® snøfanger på takstein

SE VIDEO

Snøfangeren hektes i bakkant av taksteinen og klemmes på plass av overliggende takstein. NOMO® består kun av like deler og kan lett ettermonteres, forutsatt at taksteinen ikke er festet til taket med stormklips. Ved montering på skifertak, tretak, papp/shingel eller platetak med flat profil festes snøfangeren til undertaket. Ved bruk av NOMO® Kalkulator finner du hvilken modell NOMO® du kan bruke og hvor mange snøfangere som skal monteres på takflaten. Du får også et forslag til leggemønster.

 • VERKTØYFRI MONTERING
 • INGEN SLIPING I TAKSTEIN
 • INGEN TILLEGGSMATERIALER
 • INGEN SKRUER I TAKSPERRE
 • INGEN INNFESTINGSBORD
 • INGEN HULL I UNDERTAKET
NOMO® BETA SNØFANGER - montering på dobbelkrum takstein - tilpasset Benders Palema, Skarpnes dobbelkrum, og BMI Zanda

NOMO® BETA SNØFANGER – montering på dobbelkrum takstein – tilpasset Benders Palema, Skarpnes dobbelkrum, og BMI Zanda

NOMO® ZETA SNØFANGER - montering på enkelkrum takstein - tilpasset Skarpnes enkelkrum, Benders Exklusiv og Höjslev enkelkrum

NOMO® ZETA SNØFANGER – montering på enkelkrum takstein – tilpasset Skarpnes enkelkrum, Benders Exklusiv og Höjslev enkelkrum

NOMO® BETA SNØFANGER - montering på dobbelkrum takstein - tilpasset Benders Palema, Skarpnes dobbelkrum, og BMI Zanda

NOMO® BETA SNØFANGER – montering på dobbelkrum takstein – tilpasset Benders Palema, Skarpnes dobbelkrum, og BMI Zanda

NOMO® ZETA SNØFANGER - montering på flat takstein - tilpasset Skarpnes Flat, Benders Carisma og BMI Minster

NOMO® ZETA SNØFANGER – montering på flat takstein – tilpasset Skarpnes Flat, Benders Carisma og BMI Minster

NOMO® Zeta - montering på Skarpnes Melodie falset teglstein

NOMO® Zeta – montering på Skarpnes Melodie falset teglstein

NOMO® Zeta - montering på Röben Piemont falset teglstein

NOMO® Zeta – montering på Röben Piemont falset teglstein

Kapping av takskifer ved montering – NOMO® vs. snøfangergelender

SE VIDEO

For montering må det kappes bort en del av takskiferens sidekant ved bruk av snøfangergelender. Dermed endres et tilnærmet evigvarende produkt og gjenbruksverdien reduseres. Det medfører også ekstra arbeid og monteringskostnader for byggeier. NOMO® snøfanger og israsstopper monteres uten å kappe i skiferen. Den ligger mellom over og underliggende skifer og festes til undertaket.

Snøfangergelender bestående av gittergelender, torørs- eller trerørs gelender holdes på plass av konsoller som har en spesifikk avstand basert på størrelsen på takskiferen og snølast på stedet. Konsoller plasseres mellom to skifer. For hvert konsoll må to skifersteiner kappes på siden for å få plass til konsollet. Du behøver for arbeidet en tusj eller merkesnor for å måle området som skal kappes bort. Vinkelsliper el. benyttes for kappejobben.

Kapping av skiferstein ved montering - NOMO® vs. snøfangergelender

Kapping av skiferstein ved montering – NOMO® vs. snøfangergelender

NOMO® ZETA - montering på dråpe-/lappskifer fra Altaskifer

NOMO® ZETA – montering på dråpe-/lappskifer fra Altaskifer

NOMO® ZETA - montering på firkantskifer fra Altaskifer

NOMO® ZETA – montering på firkantskifer fra Altaskifer

NOMO® Zeta - montering på rektangulærskifer fra Altaskifer

NOMO® Zeta – montering på rektangulærskifer fra Altaskifer

NOMO® ZETA - montering på Koramic falset VHV / VHV VARIO

NOMO® ZETA – montering på Koramic falset VHV / VHV VARIO

NOMO® ZETA - montering på Koramic Madura falset tegltakstein

NOMO® ZETA – montering på Koramic Madura falset tegltakstein

NOMO® Zeta - montering på Koramic Pottelberg 44 falset tegltakstein

NOMO® Zeta – montering på Koramic Pottelberg 44 falset tegltakstein

HVORDAN UNNVIKE SKADER PÅ TAKSTEIN SOM FØLGE AV IS OG SNØ? | NOMO® snøfanger versus snøfangergelender

SE VIDEO

NOMO® er unikt tilpasset taksteinens form. Den hektes enkelt til bakkanten av taksteinen og klemmes på plass av overliggende takstein. Snøfangeren kan også enkelt ettermonteres. Du trenger heller ikke verktøy eller skruer for montering på takstein som NOMO® er tilpasset til. På den måten forhindres fare for knusing av betong- og tegltakstein og lekkasje til undertaket. Ved å unnvike sliping av taksteinen slik tradisjonelle snøfangere av gitter eller rør krever, beholdes produktgarantien til taksteinen. Kravene er spesifisert i norsk standard for tegltakstein, NS-EN 1304 og betongtakstein, NS-EN490. Bruddstyrke og tettefunksjon er to av kriteriene i standarden som endres med sliping. Ved bruk av snøfangergelender for tegltakstein og betongtakstein kreves sliping i opp til fire punkter på taksteinen. Dette fordi snøfangergelenderkonsoll som holder gitter/rør ikke er unikt tilpasset taksteinen.

Hvordan unnvike skader på takstein som følge av is og snø? | NOMO® snøfanger versus snøfangergelender

Hvordan unnvike skader på takstein som følge av is og snø? | NOMO® snøfanger versus snøfangergelender

NOMO® ZETA - montering på Koramic Modula falset tegltakstein

NOMO® ZETA – montering på Koramic Modula falset tegltakstein

NOMO® BETA - montering på Koramic Pottelberg 451 tegltakstein

NOMO® BETA – montering på Koramic Pottelberg 451 tegltakstein

NOMO® Zeta - montering på Koramic Pottelberg 451 tegltakstein

NOMO® Zeta – montering på Koramic Pottelberg 451 tegltakstein

NOMO® BETA - montering på Koramic Sinus tegltakstein

NOMO® BETA – montering på Koramic Sinus tegltakstein

NOMO® Zeta - montering på Koramic Sinus tegltakstein

NOMO® Zeta – montering på Koramic Sinus tegltakstein

UNNVIK SKADER PÅ TAKSKIFER OG TAKSTEIN SOM FØLGE AV SNØ OG IS? | NOMO® vs. snøfangergelender

SE VIDEO

I denne videoen viser vi dokumenterte eksempler på hvor snø og is som får gli og komprimere seg på takflaten kan knuse takstein og rive ut enkeltskifer på taket. Dette kan oppstå ved bruk av snøfanger hvis du bruker langsgående gitter eller rør på bærende husvegg. Hvis du ikke har snøfanger og lar snøen rase fritt på takflaten og ned på bakken kan det også oppstå skader. Med bruk av snøfangergelender er du som byggherre selv ansvarlig for å føre årlig ettersyn av taket og skifte eventuelle knuste takstein eller utrevne takskifer. Vi viser også eksempler på tak med NOMO® hvor snø og is blir jevnt fordelt i hele takflaten. Snø og -islaget ligger i ro til den smelter. Dette gir deg som huseier forutsigbarhet og gir taket lang levetid. Det er ikke behov for årlig ettersyn og skifte ut knust takstein og takskifer.

Unnvik skader på takskifer og takstein som følge av snø og is? NOMO® vs. snøfangergelender

Unnvik skader på takskifer og takstein som følge av snø og is? NOMO® vs. snøfangergelender

NOMO® ZETA - montering på BMI Monier Nortegl falset tegltakstein

NOMO® ZETA – montering på BMI Monier Nortegl falset tegltakstein

NOMO® ZETA - montering på BMI Monier KDN falset tegltakstein

NOMO® ZETA – montering på BMI Monier KDN falset tegltakstein

NOMO® Zeta - montering på BMI Monier Hollander-V falset tegltakstein

NOMO® Zeta – montering på BMI Monier Hollander-V falset tegltakstein

NOMO® ZETA - montering på BMI Monier Nova falset tegltakstein

NOMO® ZETA – montering på BMI Monier Nova falset tegltakstein

NOMO® Delta - montering på Ardogres firkant keramisk takflis

NOMO® Delta – montering på Ardogres firkant keramisk takflis

NOMO® Delta - montering på Ottaskifer firkanthelle

NOMO® Delta – montering på Ottaskifer firkanthelle

NOMO® ZETA - montering på Ottaskifer firkanthelle

NOMO® ZETA – montering på Ottaskifer firkanthelle

NOMO® DELTA - montering på dråpe-/lappskifer fra Altaskifer

NOMO® DELTA – montering på dråpe-/lappskifer fra Altaskifer

Skøyen Stasjon - Miljøsammenligning NOMO® vs. snøfangergelender

Skøyen Stasjon – Miljøsammenligning NOMO® vs. snøfangergelender

Kontroll av snøfangergelender

SE VIDEO

Denne videoen skal hjelpe deg til enkelt og raskt å kunne kontrollere om innfestingen til taket er gjort rett på ditt hustak, samt vise hva som er rett og gal innfesting av snøfangerkonsoll med gelender. Snøfangere er et sikkerhetsprodukt for å hindre snø og is i å rase ned fra taket. Det er avgjørende at monteringen gjøres riktig. Feilmontering av snøfangere er kritisk. Det kan lett medføre at snøfangeren rives ut av innfestingen til taksperren og raser ned fra taket sammen med is og snø. Resultatet kan føre til alvorlige personskader. 

Innfestingen av konsollet til tverrgående plank/bord/innfestingsbord som er vist i videoen er feilaktig, men ikke omtalt i videoen.

I forhold til den nye avhendingsloven gjeldende fra 1. januar 2022 er det krav om monteringsdokumentasjon til byggherre.

boligmappa-logoPNG-transparent
Kontroll av innfesting av snøfangergelender

Kontroll av innfesting av snøfangergelender

NOMO® Beta vs. snøstopper

Produktsammenligning

NOMO® Alpha vs. snøstopper

Produktsammenligning